Idą Święta – czas nasilonych dolegliwości gastrycznych

Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego to dość powszechne zjawisko. Dane pokazują, że na problemy gastryczne cierpi nawet 81% Polaków w wieku 18-64 lata [1]. Jeśli zestawić to z faktem, że dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego to zagadnienie niezwykle złożone, kwestia doboru właściwej terapii wydaje się dość skomplikowana. Chyba, że…

Coraz bliżej Święta, Coraz bliżej Święta…

Święta to czas spotkań rodzinnych, a co za tym idzie zwiększonej konsumpcji różnorodnych potraw – często spożywanych tylko w tym jednym okresie w trakcie całego roku. Nic zatem dziwnego, że przewód pokarmowy reaguje czasami w dość nieprzyjemny dla nas sposób, prowadząc do uciążliwych dolegliwości trawiennych. Tzw. niestrawność czynnościowa (inaczej dyspepsja czynnościowa) objawia się m.in.:

 • bólami brzucha (związanymi chociażby ze stanami skurczowymi),
 • pieczeniem (nadkwaśnością),
 • uczuciem pełności [2,3].

Konsekwencją tego typu problemów są z kolei wzdęcia i gazy, które dość skutecznie obniżają jakość życia [4,5].
Okres świąteczny to zatem czas, kiedy prawdopodobieństwo spotkania w aptece pacjenta z problemami gastrycznymi jest niezwykle wysokie. Znajomość efektywnej metody pomocy takim pacjentom będzie w tym przypadku na wagę złota.

Przyzwyczajenia pacjentów a optymalizacja terapii

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, wynikające np. z niestrawności oparte są na mocno złożonym mechanizmie, który odpowiada za liczne i różnorodne objawy [6]. Praktyka apteczna pokazuje, że pacjenci, szukając preparatów wspomagających ich w tego typu schorzeniach wybierają często kilka substancji. Są to chociażby:

 • leki przeciwskurczowe – na bóle brzucha;
 • leki przeciwbiegunkowe – w przypadku wystąpienia biegunki;
 • leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego – w kontekście łagodzenia zgagi i nadkwaśności;
 • leki prokinetyczne – regulujące uczucie sytości [6].

Niestety – niewłaściwa polipragmazja i niestosowanie się pacjenta do zaleceń lekarskich to prosta droga do niepowodzenia takiej terapii. Istotną kwestią jest w takim przypadku m.in. ilość stosowanych leków. [7]. Ilość DRP (drug related problems) rośnie liniowo wraz z liczbą przyjmowanych leków. Dla przykładu – jeśli pacjent przyjmuje więcej niż 7 preparatów – ryzyko wystąpienia niebezpiecznych interakcji jest wręcz pewne [7]. Zjawisko to jest obecnie tym bardziej niebezpieczne, że pacjenci posiadają utrudniony kontakt ze swoimi lekarzami. Problem ten nagłośnił nawet Rzecznik Praw Pacjenta. Według informacji przez niego podanych w ostatnich miesiącach aż 71% zgłoszeń do RPP dotyczy przeszkód w dostępie pacjentów do świadczeń zdrowotnych [8].

Warto zatem polecać pacjentom leki o wielokierunkowym i kompleksowym działaniu, które cechuje niskie ryzyko interakcji i możliwych działań niepożądanych.

Złożony preparat ziołowy – alternatywa o wielokierunkowym działaniu

W kontekście niestrawności niewynikającej z uszkodzeń przewodu pokarmowego (czyli w przypadku zaburzeń czynnościowych) alternatywą, obarczoną niskim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych może być preparat Iberogast.
Iberogast to złożony lek ziołowy, którego składniki roślinne posiadają udokumentowaną skuteczność w redukowaniu podstawowych problemów gastrycznych przewodu pokarmowego, tj.:

 • zmniejszają wydzielanie kwasu solnego, redukując tym samym zjawisko nadkwaśności [6],
 • zwiększają napięcie mięśnia zwieracza przełyku, zmniejszając jednocześnie cofanie się treści pokarmowej [6],
 • zmniejszają napięcie mięśni dna i trzonu żołądka – łagodząc przy tym ból brzucha wywołany skurczami mięśniówki i redukując wczesne uczucie sytości [6],
 • redukują ewentualny stan zapalny w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego [6],
 • zmniejszają uciążliwość objawów pod postacią gazów – działając wiatropędnie [9,10],
 • redukują uczucie ciężkości po posiłku poprzez prokinetyczny mechanizm aktywacji mięśniówki przewodu pokarmowego [6,11].

Iberogast wykazuje zatem wielokierunkowe działanie na wieloskładnikowy problem dolegliwości trawiennych. Co więcej – preparat wykazuje wysoki poziom tolerancji wśród pacjentów, a także odznacza się niską częstotliwością występowania działań niepożądanych (tylko 0,04%) [12].
Zapamiętaj – nie są znane interakcje Iberogastu z innymi lekami [13]. Stawia to ten lek w bardzo dobrym świetle wobec preparatów, dla których takie ryzyko występuje częściej.

Iberogast to lek, który:

 • wykazuje kompleksowe działanie na różne objawy zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego [6];
 • może być użyteczny niemal dla całych rodzin – można go stosować już od 6 roku życia [13];
 • cechuje niskie ryzyko działań niepożądanych i interakcji [13,14].

Iberogast – jeden lek na wiele dolegliwości!

 

Literatura:

 1. GFK, Gastrointestinal ailments, 10.2016
 2. Functional dyspepsia: new insights into pathogenesis and therapy, Nicholas J. Talley, Korean J Intern Med 2016;31: 444-456
 3. The diagnosis and treatment of functional dyspepsia, Ahmed Madisch, Viola Andresen, Paul Enck, Joachim Labenz, Thomas Frieling, Michael Schemann, Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 222-232
 4. Dyspepsja czynnościowa, Dorota Waśko-Czopnik, Medycyna po Dyplomie 2011(20); 4(181): 83-87
 5. Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych, Krystian Adrych, Forum Medycyny Rodzinnej 2018, tom 12, nr 6, 224-233
 6. Evaluating the multitarget effects of combinations through multistep clustering of pharmacological data: the example of the commercial preparation Iberogast, Heba Abdel-Aziz, Olaf Kelber, Gerhard Lorkowski, Martin Storr, Planta Med. 2017; 83: 1130-1140
 7. Mechanizmy interakcji leków. Czynniki modyfikujące ryzyko wystąpienia interakcji leków w praktyce klinicznej. Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska, Niekorzystne interakcje leków – aspekty kliniczne i prawne, Medical Tribune, 2020
 8. Problemy pacjentów w obliczu epidemii choroby COVID-19, Raport opracowany na podstawie sygnałów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020 roku, Raport Rzecznika Praw Pacjenta
 9. Basal and spasmolytic effects of a hydroethanolic leaf extract of Melissa officinalis L. on intestinal motility: an ex vivo study, P. Aubert, I. Guinobert, C. Blondeau, V. Bardot, I. Ripoche, P. Charald, M. Neunlist, J Med Food 22(7), 2019, 653-662
 10. Ziołolecznictwo i zalecenia żywieniowe według św. Hildegardy z Bingen. Cz. II, Małgorzata Kania, Justyna Baraniak, Anna Grys, Postępy Fitoterapii 2/2014
 11. Phytotherapy of chronic abdominal pain following pancreatic carcinoma surgery: a single case observation, Karl Rudiger Wiebelitz, Andre-Michael Beer, International Journal of General Medicine 2012: 5, 845-848
 12. STW 5(Iberogast) – a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders, B. Ottillinger, M. Storr, P. Malfertheiner, H.-Dieter Allescher, Wien Med Wochenschr, 2013; 163(3-4): 65-72
 13. Charakterystyka Produktu Leczniczego Iberogast
 14. The herbal preparation STW5 (Iberogast) has potent and region=specific effects on gastric motility, B. Hohenester, A. Ruhl, O. Kelber, M. Schemann, Neurogastroenterol Motil (2004) 16, 765-773

L.PL.MKT.12.2020.7894

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy

100 ml płynu zawiera:
Iberis amara herbae extractum (1: 1,5-2,5) 15,0 ml
ekstrahent – etanol 50% (v/v)
oraz:
Angelicae radicis extractum (1: 2.5 – 3,5) 10,0 ml
Matricariae flos extractum (1: 2 – 4) 20,0 ml
Carvi fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
Silybi mariani fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
Melissae folii extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Menthae piperitae folii extractum (1: 2,5 – 3,5) 5,0 ml
Chelidonii herbae extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Liquiritiae radicis extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml
Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30% (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Dawkowanie i sposób podawania: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. Podanie doustne. Wstrząsnąć przed użyciem. Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność. Nie ma ograniczenia czasu stosowania. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego Iberogast i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów przedmiotowych lub podmiotowych uszkodzenia wątroby, takich jak: żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu lub odbarwiony stolec. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem. Iberogast zawiera etanol w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę. Produkt nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania leku/metabolitów do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dzieci karmionych piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach (<1/10 000) reakcje nadwrażliwości takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność u predysponowanych pacjentów. Przypadki uszkodzenia wątroby zgłaszano z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W sytuacji wystąpienia tych działań niepożądanych należy przerwać leczenie produktem Iberogast. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl  v7/13.09.2019/MK