Co wspólnego ma ze sobą magnez, ashwagandha i matura?

Stres w teorii i praktyce 

 • Stres to według utartych definicji psychologiczna odpowiedź na różnorodne stresory zewnętrzne [1]. Stresorami, czyli przesłankami wywołującymi reakcje stresowe w organizmie mogą być zarówno czynniki fizyczne (np. hałas), jak również psychologiczne (ważne wydarzenie, kłótnia) i biologiczne (np. infekcja) [2,3]. Do czynników stresowych zaliczyć można więc bez wątpienia egzaminy [4]. W ich przypadku stres zaczyna się zwykle jeszcze przed samym egzaminem.
  Bez względu jednak na to, jaka sytuacja wywołuje stres – odpowiedź organizmu bardzo często jest podobna. Sytuacja stresowa może objawiać się poprzez:  [1]zmęczenie,
 • drażliwość,
 • brak energii,
 • rozdrażnienie

Bezsprzeczną kwestią pozostaje fakt, iż stres nie pozostaje obojętny dla  organizmu, wpływając bezpośrednio i pośrednio na jego funkcjonowanie [5,6]. Reakcje stresowe mogą powodować również chociażby krótkotrwałe wzrosty ciśnienia, zwiększać częstość akcji serca czy też oddychania [1]. 

Magnez i jego powiązania ze stresem 

 Poziom magnezu w organizmie i stres są ze sobą ściśle powiązane [1,7]. Istnieje nawet (wprowadzona po raz pierwszy do powszechnego użycia na początku lat 90-tych XX wieku) teoria „błędnego koła” [1]. W dużym skrócie mówi ona, że:

 • Stres zwiększa zapotrzebowanie na magnez
 • Zwiększone zapotrzebowania na magnez zwiększa z kolei podatność na stres [1].

Zwiększone zapotrzebowanie na magnez, choć uwidacznia się także w momencie spożywania dużych ilości kofeiny, alkoholu, czy też u osób starzejących się, może powstawać również w następstwie sytuacji stresowych [1]. Dlatego też suplementacja magnezu może pozwolić zmniejszyć stopień zmęczenia i podnieść wydolność organizmu w sytuacjach stresowych [1,8]. A takimi są bez wątpienia egzaminy [4].

Potwierdzeniem niejako zależności pomiędzy magnezem i stresem może być fakt, że pacjenci, u których występuje zwiększone zapotrzebowanie na magnez doświadczają podobnych stanów jak Ci objęci stresem, a mianowicie są to: 

 • Zmęczenie
 • Drażliwość
 • Niepokój/nerwowość [1].

Aahwagandha – ceniony adaptogen 

W kontekście sytuacji stresowych warto dokładniej przyjrzeć się coraz bardziej cenionym adaptogenom. Adaptogeny to związki, które wspierają organizm i pozwalają lepiej dostosować się do warunków stresowych.Zwykle są nimi surowce roślinne, a  jednym z nich jest  ashwagandha.[9]

Biorąc pod uwagę, że stres zaburza homeostazę organizmu, ashwagandha poprawia jego zdolność do radzenia sobie ze stresem [10]. Należy ona do tzw. adaptogenów uspokajających i odznacza się  działaniem przeciwstresowym [3,11].

Ashwagandha, dzięki zawartości witanolidów (a także w mniejszym stopniu sitoindozydów), między innymi: [3,10,12]

 • Podnosi odporność na stres,
 • Łagodzi skutki stresu.

Adaptogeny mogą być zatem doskonałym uzupełnieniem magnezu w kontekście suplementacji obniżającej  wpływ negatywnych skutków stresu na organizm, także w przypadku stresu egzaminacyjnego [4,13].

Magnez i ashwagandha – na zmęczenie i stres

Wymienione wyżej cechy magnezu i ashwagandhy sprawiają, że związki te mogą znaleźć zastosowanie w kontekście suplementacji uzupełniającej i wzmacniającej organizm w sytuacjach stresowych. Może to być chociażby stres związany z egzaminem maturalnym, czy też stres związany z pilnym projektem zawodowym.Odpowiedzią na tego typu sytuacje stresowe może być preparat Magne-B6 Zmęczenie i Stres.
W składzie preparatu znajduje się: 

 • Cytrynian magnezu (60 mg jonów magnezu)
 • Standaryzowany na 5% witanolidów wyciąg z korzenia ashwagandhy (80 mg)
 • Witaminę B6 (1,4 mg).

Składniki Magne-B6 Zmęczenie i Stres przyczyniają się do wzrostu odporności na stres, a także zmniejszenia uczucia zmęczenia iutrzymania dobrego samopoczucia psychicznego. Preparat jest dedykowany osobom dotkniętym stresem dnia codziennego.

Zaletami preparatu Magne-B6 Zmęczenie i Stres są:

 • Zawartość składników o udokumentowanym działaniu
 • Obecność standaryzowanego wyciągu z ashwagandhy 
 • Korzystne dawkowanie (tylko 1 tabletka dziennie).

mgr farm. Mateusz Jabłoński 

Literatura:

 1. Magnesium status and stress: the vicious circle concept revisited, Gisele Pickering, Andre Mazur, Marion Trousselard, Przemysław Bienkowski, Natalia Yaltsewa, Mohamed Amessou, Lionel Noah, Etienne Pouteau, Nutrients 2020, 12, 3672
 2. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Agnieszka Grygorczuk, Psychiatry 2008; 5:111-115
 3. Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.]Dunal) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults, Bakhtiar Choudhary, A. Shetty, Deepak G. Langade, Ayu. 2015, Jan-Mar; 36(1): 63-68
 4. Stres egzaminacyjny i radzenie sobie z nim, Ewa Gruszczyńska, Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 5. Body weight management in adults under chronić stress through treatment with ashwagandha root extract: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial, Dnyanraj Choudhary, Sauvik Bhattacharyya, Kedar Joshi, Journal of Evidence-Based Complementary & ALternative Medicine 2017, Vol. 22(1): 96-106
 6. Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Bogusław Pawlaczyk, Homines Hominibus, Vol.6, 2010, 7-20
 7. Magnez – rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości uzupełniania w organizmie człowieka, Maria Iskra, Beata Krasińska, Andrzej Tykarski, Nadciśnienie tętnicze, rok 2013, tom 17, nr 6
 8. Vitamins and minerals for Energy, fatigue and cognition; a narrative review of the biochemical and clinical evidence, Anne-Laure Tardy, Etienne Pouteau, Daniel Marquez, Cansu Yilmaz, Andrew Scholey, Nutrients 2020, 12, 228
 9. An overview on Ashwagandha: a Rasayana (Rejuvenator) of Ayurveda, Narenda Singh, Mohit Bhalla, Prashanti de Jager, Marilena Gilca, Afr J Tradit Complement Altern Med. (2011) 8(S): 208-213
 10. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of Ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults, K. Chandrasekhar, Jyoti Kapoor, Sridhar Anishetty, Indian Journal of Psychological Medicine, Jul-Sep 2012, Vol 34, Issue 3
 11. Adaptogeny korygujące reakcję organizmu na stres i zaburzenia homeostazy – pomocą w prewencji chorób cywilizacyjnych, Barbara Dąbrowska-Bernstein, Marlena Moskalik, Dorota Wydro, 2015
 12. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract – a randomized, double-blind, placebo-controlled study, Adrian L. Lopresti, Stephen J. Smith, Hakeemudin Malvi, Rahul Kodgule, Medicine (2019), 98:37
 13. Understanding adaptogenic activity: specifity of the pharmacological action of adaptogens and other phytochemicals, Alexander Panossian, Ann.N.Y.Acad.Sci. 1401(2017) 49-64

MAT-PL-2200469-1.0-03/2022

ARTYKUŁ SPONSOROWANY