Czy wiesz, czym kierować się przy wyborze preparatu na bazie ostropestu?

Produkty lecznicze na bazie surowców roślinnych to temat coraz większej dyskusji i narastającego zainteresowania ze strony producentów farmaceutycznych [1]. Dlaczego? Jednymi z powodów są coraz wyższe koszty produkcji substancji syntetycznych oraz liczne działania niepożądane tego typu związków. Alternatywę stanowią dlatego coraz częściej produkty oparte na substancjach pochodzenia roślinnego. Tylko czy aby wszystkie są ze sobą tożsame?

OSTROPEST PLAMISTY – ROŚLINA O PONAD XX-WIEKOWEJ TRADYCJI

Ostropest plamisty (Silybum marianum) to roślina zielarska, uprawiana obecnie głównie na terenach południowej i środkowej Europy, w Ameryce Północnej i Australii [1]. Pod względem taksonomicznym należy ona do rodziny astrowatych (Asteraceae), a jej nazwa pochodzi m.in. od greckiego słowa silybos – oznaczającego kępę (od kształtu młodych liści tej rośliny) [1,2].
Surowcem wykorzystywanym w przemyśle farmaceutycznym są dojrzałe owoce (zwane nasionami lub niełupkami) [1,2]. Okres zbiorów, jak i sam proces wzrostu uzależniony jest od warunków atmosferycznych, a także od rodzaju i warunków uprawy [2]. Przyjmuje się, że ostropest osiąga średnio 1,5m wysokości.

SYLIMARYNA – KOMPLEKS AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW OWOCÓW OSTROPESTU

W owocni i łupinie nasiennej owoców ostropestu zlokalizowane jest 98% flawonolignanów, odpowiedzialnych za główne działanie farmakologiczne ostropestu [2]. Największy udział wśród substancji aktywnych posiada sylimaryna, czyli kompleks flawonolignanów, w którego skład wchodzą:

 • Sylibina i jej izomer – izosylibina
 • Sylikrystyna
 • Sylidianina [1,2].

Sylimaryna to zatem mieszanina związków o bardzo szerokim spektrum aktywności biologicznej. Posiada ona udokumentowane licznymi badaniami działanie:

 • Hepatoprotekcyjne – chroni wątrobę przed czynnikami toksycznymi, takimi jak alkohol czy ksenobiotyki poprzez wspieranie integralności błon komórkowych hepatocytów
 • Wspomagające regenerację komórek wątrobowych
 • Przeciwutleniające – neutralizuje wolne rodniki, powstające m.in. w procesach detoksykacji toksyn przez wątrobę (redukuje zatem stres oksydacyjny)
 • Przeciwzapalne poprzez hamowanie syntezy niektórych cytokin prozapalnych [1,3,4,5].

SYLIBINA TO NIE TO SAMO CO SYLIMARYNA

Biorąc pod uwagę aktywność poszczególnych składników sylimaryny to właśnie sylibina jest najsilniej działającym elementem sylimaryny [1].

Niełupki ostropestu zawierają kompleks flawonolignanów określanych wspólną nazwą  sylimaryna  w  ilości  1,0–3,05% [Ram i  in.  2005,  Sanchez-Sampedro  i  in.  2005, Kohlmünzer 2007, Andrzejewska i in. 2011]. W niełupkach poszczególnych składników aktywnych: 0,26–0,36%  taksyfolina, sylidianina  0,69–0,99%,  sylibina  1,31–1,78%.

Standaryzacja preparatów na zawartość sylibininy to niezwykle ważny aspekt w kontekście jakości i efektywności danego produktu [1].

Warto mieć ten fakt na uwadze porównując ze sobą różne preparaty na bazie ostropestu. Dla przykładu produkt leczniczy Sylimarol 70 mg posiada w swoim składzie aż 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (zwany sylimaryną), a w przeliczeniu na składnik aktywny, czyli sylibinę nie mniej niż 70 mg [6].
Oznaczenia 70 mg na opakowaniach innych preparatów (tak suplementów diety, jak i produktów leczniczych) mogą zatem nierzadko wprowadzać pacjenta, ale i samego farmaceutę w błąd, gdyż określają one zwykle ogólną ilość sylimaryny! Brak standaryzacji na sylibinę skutkuje zatem niewiadomą jej ilością, co może negatywnie wpływać na efekty terapeutyczne…

PRODUKT LECZNICZY NA BAZIE OSTROPESTU A SUPLEMENT DIETY

Produkty lecznicze to preparaty, dla których cały proces produkcji musi spełniać sztywne i niezwykle wyśrubowane wymagania jakościowe, co ma na celu zapewnienie pacjentom maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednymi z takich wymagań są zasady GMP (czyli Dobrej Praktyki Wytwarzania). Stosowanie zasad GMP oznacza, że każdy surowiec, następnie ekstrakt i produkt końcowy podlegają ciągłym badaniom jakościowym i ilościowym, a badania na zawartość składników aktywnych są nieodzownym elementem procesu produkcyjnego [7,8]. Producentem spełniającym wymogi GMP jest m.in. firma Herbapol Poznań – producent leku Sylimarol 70mg.

Co więcej – firma ta spełnia także wymagania IFS (International Food Standard), które mają na celu zapewnienie procesowi produkcji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości [9]. Surowce pozyskiwane są natomiast tylko z własnych upraw, a dokładniej z wysokiej jakości odmiany ostropestu SILMA, która odznacza się wysoką plennością i zwiększoną zawartością sylimaryny [1].
Nie trudno zatem zauważyć, że proces produkcji produktu leczniczego Sylimarol 70mg obarczony jest wieloma obostrzeniami, które są następnie gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości. Pochodzenie zawartej w produkcie sylimaryny jest dokładnie znane, a sam surowiec jest dobrze przebadany. To niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i efektywności farmakoterapii.

SYLIMAROL 70MG – LEK, A NIE SUPLEMENT

Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie – przy wyborze preparatu na bazie ostropestu należy kierować się:

 • Wysoką jakością zarówno samego surowca, jak i produktu końcowego
 • Wysokim poziomem bezpieczeństwa podczas produkcji
 • Sprawdzonym źródłem upraw
 • Wysoką zawartością rzeczywistego składnika aktywnego, jakim jest sylibina.

Biorąc pod uwagę powyższe bardzo dobrym wyborem będzie produkt leczniczy Sylimarol 70mg, który spełnia wszystkie powyższe wymagania. Dedykowany jest on pacjentom jako wsparcie w stanach rekonwalescencji po uszkodzeniach wątroby toksynami, a także wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby [6].

Wybierz mądrze – wybierz lek – wybierz Sylimarol 70mg!

Literatura:

 1. Ostropest plamisty (Silybum marianum [L.] Gaertn.) – fitochemia i efekty terapeutyczne, Renata Nurzyńska-Wierdak, Jan Dyduch, Agnieszka Sawicka, Helena Łabuda, Halina Buczkowska, Annales Horticulturae, Vol. XXVIII(4), 2018
 2. Ostropest plamisty – uwagi o nazewnictwie, substancjach czynnych i rozwoju rośliny, Jadwiga Andrzejewska, Zbigniew Skinder, Acta Sci.Pol., Agricultura 5(1) 2006, 5-10
 3. Health benefits of Silybum marianum: phytochemistry, pharmacology, and applications, Xin Wang, Zhen Zhang, Shuai-Cheng Wu, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020 Oct 21;68(42): 11644-11664
 4. Silymarin as supportive treatment in liver diseases: a narrative review, Anton Gillessen, Hartmut H.-J. Schmidt, Adv Ther (2020)37: 1279-1301
 5. Fitoterapia chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego, Henryk Różański, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Historii Nauk Medycznych
 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Sylimarol 70mg
 7. Pharmaceutical prerequisites for a multi-target therapy, U. Kroll, C. Cordes, Phytomedicine 13 (2006), SV 12-19
 8. Farmakopea Polska, Wydanie XI, 2017
 9. Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej, Maria Jeznach, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Warszawa

ARTYKUŁ SPONSOROWANY