Czy wiesz, że leki na alergię mogą w rzeczywistości się od siebie sporo różnić?

Nie dziwi zatem fakt, że spora część z nich szuka pomocy przy aptecznym stole, pytając o skuteczne leki na alergię. Taką osobą jest chociażby Pan Marek, który pojawił się dziś u Ciebie w aptece. Co mu dolega i czego oczekuje?

Pan Marek Lat 39, jakie leki na alergię mu polecisz?

Pan Marek to mężczyzna w wieku 39 lat, który zjawił się dziś w Twojej aptece z nie lada problemem. Pacjent zmaga się w okresach nasilonego pylenia z alergicznym nieżytem nosa. Zwykle objawy pojawiały się w okolicach maja, jednak w tym roku okres pylenia musiał nastąpić nieco wcześniej, bo Pan Marek praktycznie z dnia na dzień zaczął zmagać się nasilającą się blokadą nosa, kichaniem i obecnością wodnistej wydzieliny. Żeby jednak nie było tak prosto, Pan Marek ma pewne oczekiwania względem rekomendowanego preparatu. W związku z szybkim trybem życia i wieloma obowiązkami chciałby, aby produkt nie wywoływał senności i zaburzeń koncentracji. Co więcej – Pan Marek nie ma czasu na zastanawianie się, czy dany preparat może być przyjmowany z jedzeniem, po jedzeniu czy może przed. Prosi zatem o rekomendację leku, dla którego interakcje z pokarmem nie są przeszkodą. No i oczywiście cena – czyli najlepiej coś dobrego i sprawdzonego, ale w przystępnej cenie. Co polecisz?

Leki na alergię skuteczne w nieżycie nosa

Choroba, jaką jest alergiczny nieżyt nosa to schorzenie o podłożu alergicznym, w przebiegu którego obecna w organizmie histamina wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów [2,3]. Co do zasady – w reakcji na kontakt z alergenem, wyrzut histaminy prowadzi do zwiększonej  przepuszczalności naczyń krwionośnych, obrzęku błon śluzowych i wystąpienia świądu skóry [3].  W  następstwie pojawiają się

 • wodnista wydzielina
 • obrzęk błony śluzowej nosa i tym samym blokada nosa
 • świąd nosa
 • kichanie [2].

Aby niwelować objawy  alergii w obrębie błony śluzowej nosa rekomenduje się stosowanie leków przeciwhistaminowych nowszej generacji [4]. Tylko który lek wybrać?

Leki na alergię – jedna grupa, a tak wiele różnic… 

Leki przeciwhistaminowe wiążą się z receptorami histaminowymi i tym samym hamują działanie histaminy [3]. Do związków zaliczanych do tej grupy należą chociażby: lewocetyryzyna, bilastyna, feksofenadyna czy też desloratadyna [5]. Wydawać by się mogło, że skoro należą do tej samej grupy terapeutycznej, to nic nie powinno ich różnić. Okazuje się jednak, że różnice są – i to dla wielu pacjentów znaczące.

Jak wspomniał Pan Marek, oczekuje on, że zarekomendowany mu lek będzie mógł przyjmować niezależnie od posiłków. W tym kontekście warto uważać chociażby na bilastynę i feksofenadynę [5,6,7]. Dlaczego? Dlatego, że pokarm, a także płyny (szczególnie soki owocowe) znacząco zmniejszają ich biodostępność.. Dla przykładu – pokarm zmniejsza dostępność biologiczną bilastyny nawet o 30% [8]. Zaleca się zatem, aby przyjmować ją godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku [7]. Podobnie feksofenadyna, której nie zaleca się popijać sokami. [5,6].

Lewocetyryzyna to wysoka biodostępność i długi czas działania 

Dobrą rekomendacją dla pacjenta mogłaby być lewocetyryzyna. Substancja ta, jako przedstawiciel grupy leków przeciwhistaminowych II generacji odznacza się wysoką biodostępnością po podaniu doustnym [5]. Na jej wchłanianie nie wpływa pokarm – można ją przyjmować niezależnie od posiłków [9]. Poza tym zaletą lewocetyryzyny jest długi czas działania, dzięki czemu Pan Marek wystarczy, że przyjmie 1 tabletkę na dobę i nie będzie już musiał w trakcie dnia zaprzątać sobie głowy pamiętaniem o przyjęciu kolejnej dawki [5]. Dodatkowym atutem lewocetyryzyny jest fakt, iż nie wpływa ona na sprawność psychomotoryczną oraz jest praktycznie pozbawiona działania sedatywnego [3,10].

Allefin Allergy to 1 tabletka na dobę 

Wsparciem dla pacjenta w okresie występowania objawów alergicznego nieżytu nosa może być produkt leczniczy Allefin Allergy [9]. Lek zawiera w swoim składzie 5mg lewocetyryzyny i poza wskazaniem do stosowania w przypadku objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa może być także stosowany w łagodzeniu objawów pokrzywki [9].

Allefin Allergy może być stosowany u dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 6 rok życia [9]. Zalecana dawka dobowa to tylko 1 tabletka (5mg) dziennie. Dzięki zawartości lewocetyryzyny produkt można przyjmować niezależnie od posiłków [9]. Spełnia on zatem oczekiwania Pana Marka, jak i wielu innych, zabieganych pacjentów.

Literatura:

 1. Alergologia w praktyce lekarza POZ, Julia Dobek, Bernard Panaszek, Lekarz POZ 2/2016
 2. A review of the efficacy of desloratadine, fexofenadine, and levocetirizine in the treatment of nasal congestion in patients with allergic rhinitis, Calus Bachert, Clinical Therapeutics/Volume 31, Number 5, 2009
 3. Levocetirizine in the treatment of allergic diseases, Francesca Scordamaglia, Enrico Compalati, Ilaria Baiardini, Antonio Scordamaglia, Giorgio Walter Canonica, Expert Opin,. (2009) 10(14): 2367-2377
 4. Rola desloratadyny jako skutecznego i bezpiecznego leku przeciwhistaminowego, Adam J. Sybilski, Standardy Medyczne/Pediatria, 2017, t.14, 241-250
 5. Miejsce leków przeciwhistaminowych II generacji w leczeniu chorób alergicznych, Justyna Diana Stelnbrich, Lek w Polsce, Vol 23, Nr 4’13 (264)
 6. Interakcje najczęściej stosowanych leków z żywnością, Ewelina Swora-Cwynar, Emilia Marcinkowska, Monika Olejniczak, Piel. Zdr. Publ. 2015,5,4, 427-439
 7. Mechanizmy interakcji leków. Czynniki modyfikujące ryzyko wystąpienia interakcji leków w praktyce klinicznej, Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska, Niekorzystne interakcje leków: aspekty kliniczne i prawne, 2020, Warszawa, Medical Tribune Polska
 8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Clatra Allergy
 9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Allefin Allergy
 10. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of desloratadine, fexofenadine and levocetirizine – a comparative review, Philippe Devillier, Nicolas Roche, Christophe Faisy, Clin Pharmacokinet 2008;47(4): 217-230

Allefin Allergy, 5 mg, tabletki powlekane. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Allefin Allergy, 5 mg, tabletki powlekane jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana). Osoby w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki leku. Zaburzenia czynności nerek: Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Klirens kreatyniny (ml/min) można obliczyć znając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl) i stosując następujący wzór: . Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Prawidłowa czynność nerek (Clkr ≥ 80 ml/min) – 1 tabletka raz na dobę; Lekkie zaburzenia czynności nerek (Clkr 50 – 79 ml/min) – 1 tabletka raz na dobę; Umiarkowane zaburzenia czynności nerek (Clkr 30 – 49 ml/min) – 1 tabletka co drugi dzień; Ciężkie zaburzenia czynności nerek (Clkr < 30 ml/min) – 1 tabletka co trzeci dzień; Schyłkowa niewydolność nerek – pacjenci dializowani (Clkr < 10 ml/min) – produkt leczniczy przeciwwskazany. U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby: Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki.  Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana). U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki produktu w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Sposób podawania: Podanie doustne. Tabletkę należy przyjmować połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę. Czas trwania leczenia: Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 3 dni od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, powinien skonsultować się z lekarzem. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występujące rzadziej niż cztery dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż cztery tygodnie w roku) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy występujące częściej niż cztery dni w tygodniu lub utrzymujące się dłużej niż cztery tygodnie w roku) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny obejmuje co najmniej 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem cetyryzyny (racemat) w leczeniu przewlekłej pokrzywki i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, hydroksyzynę, jakiekolwiek inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku jednocześnie z alkoholem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np.: uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Lewocetyryzyna może powodować nasilenie napadów padaczkowych, z tego względu należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów. W przypadku przerwania stosowania lewocetyryzyny możliwe jest wystąpienie świądu, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. Te objawy mogą ustąpić samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy powinny ustąpić po wznowieniu leczenia. Dzieci i młodzież: Nie zaleca się podawania produktu w postaci tabletek powlekanych dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci produktu. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Allefin Allergy zawiera laktozę jednowodną: Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Badania kliniczne:  Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane u 15,1% pacjentów w grupie otrzymującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg, w porównaniu z 11,3% pacjentów z grupy otrzymującej placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne lub umiarkowane. W badaniach klinicznych odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu wystąpienia działań niepożądanych, wynosił 1% (9/935) w grupie otrzymującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo. W badaniach klinicznych z zastosowaniem lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób, którym podawano produkt leczniczy w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie następujące działania niepożądane po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo notowano z częstością 1% lub większą (często: ≥1/100 do <1/10):

 

Działania niepożądane

(zgodnie z terminologią

działań niepożądanych

WHO, ang. WHOART)

Placebo

(n=771)

Placebo

(n=771)

Ból głowy 25 (3,2%) 24 (2,6%)
Senność 11 (1,4%) 49 (5,2%)
Suchość w jamie ustnej 12 (1,6%) 24 (2,6%)
Zmęczenie 9 (1,2%) 23 (2,5%)

Obserwowano także działania niepożądane występujące niezbyt często (niezbyt często: ≥1/1000 do <1/100), takie jak osłabienie lub bóle brzucha. Przypadki sedatywnych działań niepożądanych, takich jak: senność, zmęczenie i osłabienie, występowały częściej po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg (8,1%) niż po podaniu placebo (3,1%). Dzieci i młodzież: W dwóch kontrolowanych placebo badaniach z udziałem dzieci w wieku od 6 do 11 miesięcy oraz w wieku od 1 do poniżej 6 lat, 159 pacjentom podawano lewocetyryzynę w dawce odpowiednio 1,25 mg na dobę przez 2 tygodnie oraz 1,25 mg dwa razy na dobę. Poniżej przedstawiono działania niepożądane po zastosowaniu lewocetyryzyny lub placebo występujące z częstością 1% lub większą.

Klasyfikacja układów i narządów

z uwzględnieniem terminów

zalecanych przez MedDRA

Placebo (n=83)

 

Placebo (n=83)
Zaburzenia żołądka i jelit
Biegunka 0 3 (1,9%)
Wymioty 1 (1,2%) 1 (0,6%)
Zaparcia 0 2 (1,3%)
Zaburzenia układu nerwowego
Senność 2 (2,4%) 3 (1,9%)
Zaburzenia psychiczne
Zaburzenia snu 0 2 (1,3%)

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z udziałem dzieci w wieku od 6 do 12 lat, 243 dzieciom podawano lewocetyryzynę w dawce 5 mg na dobę przez różny okres – od krótszego niż 1 tydzień do 13 tygodni. Poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane po podaniu lewocetyryzyny lub placebo, występujące z częstością 1% lub większą.

Działania niepożądane Placebo

(n=240)

Lewocetyryzyna 5 mg

(n=243)

Ból głowy 5 (2,1%) 2 (0,8%)
Senność 1 (0,4%) 7 (2,9%)

Okres po wprowadzeniu produktu do obrotu: Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: nadwrażliwość, w tym anafilaksja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Częstość nieznana: zwiększone łaknienie. Zaburzenia psychiczne: Częstość nieznana: agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze, koszmary senne. Zaburzenia układu nerwowego: Częstość nieznana: drgawki, parestezje, zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku. Zaburzenia ucha i błędnika: Częstość nieznana: zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego). Zaburzenia oka: Częstość nieznana: zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych. Zaburzenia serca: Częstość nieznana: kołatanie serca, tachykardia. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Częstość nieznana: duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Częstość nieznana: zapalenie wątroby Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Częstość nieznana: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Częstość nieznana: bóle mięśni, ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstość nieznana: obrzęk. Badania diagnostyczne: Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Opis wybranych działań niepożądanych: Zgłaszano przypadki świądu po przerwaniu stosowania lewocetyryzyny. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27545. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.