Farmaceuci jako jedna z grup predysponowanych do wystąpienia przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA KOŃCZYN DOLNYCH – PATOFIZJOLOGIA

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych definiowana jest przez zespół zmian, które stanowią konsekwencje zaburzeń czynności układu żylnego z powodu niewydolności zastawek żylnych. Etiologia choroby jest wieloczynnikowa, przy czym częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem. Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych ma charakter postępujący, a zatem kolejne patologiczne zmiany pojawiają się stopniowo, zgodnie z poziomem zaawansowania. Układy żył głębokich i żył powierzchniowych tworzą w kończynach dolnych sieć ściśle połączonych ze sobą naczyń żylnych. Oba układy łączą ze sobą żyły przeszywające, tzw. perforatory. Fizjologicznie, krew w układzie żylnym płynie wbrew prawu grawitacji – a zatem krew, która przesuwa się żyłami powierzchniowymi, dzięki wspomnianym perforatorom – osiąga układ żył głębokich, kolejno odprowadzana jest do żyły głównej, a następnie w kierunku serca. Proces ten regulowany jest przez kilka mechanizmów. Pierwszy z nich stanowi tzw. pompa mięśniowa – mięśnie, które kurcząc się i rozkurczając wywierają ucisk na żyły głębokie, co umożliwia transport krwi w kierunku serca. Kolejnymi istotnymi elementami w tym skomplikowanym procesie pozostają – siła pompy ssąco-tłoczącej serca oraz oddychanie przeponowe. Ponadto, na przepływ krwi w naczyniach żylnych niebagatelny wpływ mają zastawki żylne – specyficzne wewnętrzne fałdy, wykazujące zdolność zapobiegania cofaniu się krwi w żyłach. Fizjologicznie, zastawki otwierają się w momencie, gdy krew wypychana jest w fazie skurczu serca – ku górze, natomiast w fazie rozkurczu – zamykają się. Gdy zastawki ulegają uszkodzeniu, krew cofa się, wywiera opór na ściany naczyń i dochodzi do refluksu żylnego. Naczynia mają tendencję do rozciągania się, a z upływem czasu zalegająca w nich krew żylna może wywołać zmiany chorobowe w sąsiadujących tkankach. [1] [2]

OBJAWY CHOROBY

Symptomy, jakie występują w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn uwarunkowane są stopniem zaawansowania choroby. W początkowym stadium pojawiają się:

 • dyskomfort i ciężkość nóg, narastające wraz z upływem dnia,
 • uczucie rozpierania i palenia w nogach,
 • bolesne skurcze łydek,
 • obrzęki stóp i kostek,
 • zmiany troficzne skóry – przebarwienia, wypryski,
 • pajączki naczyniowe.

Objawy charakterystyczne dla zaawansowanej fazy choroby to: 

 • żylaki – poszerzone naczynia żylne, o charakterystycznym krętym przebiegu, 
 • obrzęk – początkowo odwracalny, znikający po odpoczynku, w dalszym stadium stały, 
 • rdzawobrązowe przebarwienia skóry – zwłaszcza na przyśrodkowych częściach podudzi,
 • ogniska zaniku białego (atrophia alba), które pokrywa cienki, wrażliwy na uraz naskórek,
 • stwardnienie skórno-tłuszczowe (lipodermatosclerosis), pojawiające się typowo w 1/3 dalszej części podudzia,
 • owrzodzenie podudzi, specyficzne w dalszej 1/3 goleni, standardowo po stronie przyśrodkowej, a w zaawansowanych postaciach może zajmować cały obwód kończyny,
 • wyprysk żylakowy (eczema venostaticum) charakteryzujący się swędzącymi suchymi bądź sączącymi zmianami w obrębie chorych tkanek, spowodowane zastoinowym zapaleniem skóry. [3]

DIH MAX COMFORT- LEK ZWALCZAJĄCY OBJAWY ZWIĄZANE Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ ŻYLNĄ

DIH MAX COMFORT to produkt leczniczy rekomendowany w walce z symptomami przewlekłej niewydolności krążenia żylnego. Skuteczność działania preparatu wynika z zawartości wysoce efektywnej substancji czynnej – zmikronizowanej diosminy w maksymalnej dawce 1000mg. Mikronizacja to proces technologiczny, którego celem jest zmniejszenie średnicy cząstek, w wyniku czego następuje zwiększenie ich całkowitej powierzchni. Zabieg ten w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia wchłanianie substancji aktywnej, a tym samym poprawia jej skuteczność. [5] Aktywność diosminy w terapii przewlekłej niewydolności żylnej została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych. [2][6] Diosmina to glikozyd z grupy flawonoidów wytwarzana z hesperydyny, której źródło stanowi ekstrakt z niedojrzałych owoców z jednego z gatunków pomarańczy.  Mechanizm działania diosminy oparty jest na poprawie tonusu żylnego, ochronie krążenia kapilarnego, zwiększeniu drenażu limfatycznego, powstrzymywaniu reakcji zapalnych, a także zmniejszeniu przepuszczalności naczyń włosowatych. Diosmina chroni mikrokrążenie przed czynnikami uszkadzającymi, dzięki indukcji znaczącego spadku poziomu adhezji względem nabłonka neutrofili we krwi, wiążącego się z ich dezaktywacją. [4] Substancja ta wykazuje aktywność względem naczyń żylnych, zwiększając ich elastyczność i napięcie, a także wzmaga opór kapilar. Ponadto, przeciwdziała indukcji stanu zapalnego oraz nasila drenaż limfatyczny, działając ochronnie względem mikrokrążenia. Diosmina łagodzi dolegliwości towarzyszące przewlekłej chorobie żylnej: zmniejsza obrzęk, uczucie ciężkości nóg, niweluje skurcze i ból w obrębie łydek. Co więcej w przypadku pacjentów z zaawansowanym stopniem niewydolności żylnej zaobserwowano przyspieszenie gojenia owrzodzeń.  [2][6] Niebagatelnym czynnikiem, który może okazać się decydujący w kontekście pojawienia się objawów choroby jest charakter wykonywanej pracy, a zatem długotrwałe pozostawanie w pozycji stojącej lub siedzącej. Z uwagi na specyfikę swojej profesji, jedną z najbardziej predysponowanych grup zawodowych pozostają farmaceuci dyżurujący za pierwszym stołem. Podczas pracy stojącej 20-25% krwi gromadzi się w kończynach dolnych, co może skutkować jej zastojami w naczyniach, obrzękami, rozszerzeniami żył, a w konsekwencji prowadzić do rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej.  (1) Ponadto, istnieje ryzyko zmniejszenia ukrwienia całego organizmu, a tym samym omdleń. Poza wdrożeniem dobrych nawyków prewencyjnych, do których należą częste przerwy na krótki spacer, bądź aktywność fizyczną, warto sięgnąć po lek, który wspomoże walkę z przykrymi dolegliwościami.

DIH MAX COMFORT zaleca się dawkować 1 raz (1000mg) na dobę. Produkt ma postać wygodnych do połknięcia tabletek powlekanych. [1] [2] [6] [7] [8]

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych stanowi powszechny problem w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi aktywnych zawodowo. Warto zatem zaopatrzyć się w dobrej jakości produkt, który pomoże zniwelować uciążliwe objawy, a tym samym poprawi komfort życia. 

Bibliografia:

 1. Łastowiecka- Moras E. Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych – schorzenie związane z rodzajem wykonywanej pracy. Nauka i Praktyka. 2015, 6.
 2. Chudek J. i Ziaja D. Stosowanie preparatów zmikronizowanej diosminy w leczeniu przewlekłej choroby żylnej: raz czy dwa razy na dobę? Chirurgia Polska. 13, 2011, 2.
 3. Zubilewicz R i Jaroszyński A. Chronic venous disease. Forum Medycyny Rodzinnej. 2015, Tom 9, 5.
 4. Basista- Sołtys K. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diosminy w chorobie hemoroidalnej. Postępy fitoterapii. 2014.
 5. https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=235. [Online]
 6. Kocic I. Diosmin — clinical efficacy and safety. Via Medica. 2014.
 7. CHPL DIH MAX COMFORT.
 8. https://dihmaxcomfort.pl/dih-max-comfort-1000-mg-30-tabletek/. [Online]

DIH MAX COMFORT, 1000 mg, tabletki powlekane. Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, żylaki kończyn dolnych, poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe, obrzęki nóg (opuchlizna/puchnięcie nóg). Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób podania: Podanie doustne. Podaje się 1 tabletkę na dobę podczas posiłku. Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek: po 1 tabletce 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletce 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną diosminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zastosowanie dużych dawek produktu leczniczego powinno być krótkotrwałe i jeśli dolegliwości nie przemijają wymagana jest kompleksowa ocena proktologiczna stanu pacjenta. Działania niepożądane: Opisano rzadko występujące przypadki odczynów dermatologicznych (egzema, wysypka, świąd, pokrzywka, łupież różowy) wynikających z nadwrażliwości na diosminę. Po podaniu diosminy (wg dostępnej literatury w mniej niż 2% przypadków) mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (bóle żołądka, nudności, niestrawność, wymioty, biegunka lub inne zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego). Notowano także przypadki wystąpienia zaburzeń neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój), które na ogół nie wymagały przerwania podawania diosminy i przemijały wkrótce po jej odstawieniu. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: DIH MAX COMFORT, 1000 mg, tabletki powlekane – numer pozwolenia 22310. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.