Farmakoterapia kataru a oczekiwania pacjentów

Czego oczekują pacjenci, dokonując wyboru konkretnego leku? 

Mnogość produktów leczniczych na aptecznych półkach wbrew pozorom nie pomaga pacjentom w wyborze konkretnego leku. Dlatego też farmaceuta jest zwykle pierwszą i jedyną osobą, do której pacjent zgłasza się po poradę [5]. Statystyki pokazują, że ponad 42% pacjentów przy wyborze konkretnego produktu OTC kieruje się poradą i rekomendacją farmaceuty [6]. To więcej, niż w przypadku rekomendacji lekarza czy też samodzielnej decyzji pacjenta. Dlatego też wiedza na temat dostępnych w aptece leków jest niezbędna do prowadzenia właściwej farmakoterapii wśród pacjentów.

Pacjenci oczekują od farmaceutów informacji o danym leku, o jego skuteczności, o poziomie bezpieczeństwa, a także o sposobie dawkowania [7]. Najczęściej pytają się oni o mechanizm działania oraz o sposób i częstotliwość dawkowania [6]. W kontekście nieżytu nosa i dedykowanych dla niego aerozoli donosowych sposób dawkowania odgrywa ważną rolę w obliczu bezpieczeństwa farmakoterapii [2]. Zaleca się wszak, aby sympatykomimetyki donosowe używać możliwie jak najrzadziej – nie dłużej, niż 5-7 dni [3]. 

Biorąc zatem pod uwagę oczekiwania pacjentów interesująca wydaje się rekomendacja oksymetazoliny w przypadku nieżytu nosa (czyli popularnego kataru). Dlaczego?

Oksymetazolina – czyli o tym, jak efektywnie odblokować zatkany nos 

Oksymetazolina to przedstawiciel leków sympatykomimetycznych [2]. Związek ten posiada długą historię stosowania, dzięki czemu dobrze znany jest jego profil bezpieczeństwa.

Oksymetazolina pod względem mechanizmu działania wykazuje agonistyczny wpływ na receptory adrenergiczne w obrębie nabłonka nosa [2]. Nabłonek ten, będąc silnie ukrwionym posiada kilka podtypów tych receptorów [8]. Z dostępnych na rynku farmaceutycznym sympatykomimetyków donosowych tylko oksymetazolina wykazuje interakcje z dwoma z nich – oddziałuje na receptory α-2B i α-1A [2,8]. To wyróżnia oksymetazolinę chociażby na tle ksylometazoliny.

Inną, równie ważną zaletą oksymetazoliny jest długość działania związku w obrębie śluzówki nosa. Badania pokazują, że czas trwania efektu leczniczego (w postaci skurczu naczyń i tym samym zniesienia blokady nosa) może sięgać nawet 12 godzin [2,3]. Tak długi okres efektywności leczniczej to duża wygoda dla pacjentów. Rzadsze stosowanie to także wyższy poziom bezpieczeństwa danego leku i mniejsze ryzyko ewentualnych działań niepożądanych [2]. A przecież właśnie tego oczekują pacjenci – zwłaszcza w kontekście zatkanego nosa, który uznawany jest za najbardziej uciążliwy objaw infekcji górnych dróg oddechowych [2].

Badania potwierdzają istotną statystycznie ulgę w przekrwieniu błony śluzowej nosa po zastosowaniu oksymetazoliny [2].

Szybko, Długo… Nasivin® Classic

Nasivin® Classic to produkt leczniczy, który wskazany jest do stosowania w obrzęku błon śluzowych nosa, występującym m.in. w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zatok [3]. Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksymetazoliny.
W związku z obecnością oksymetazoliny produkt leczniczy Nasivin® Classic charakteryzuje się:

 • Szybkim początkiem działania – pierwsze efekty obserwuje się już po upływie 25 sekund od momentu aplikacji aerozolu na błonę śluzową nosa
 • Długotrwałym efektem leczniczym – skutki oddziaływania oksymetazoliny na błonę śluzową nosa mogą utrzymywać się aż do 12 godzin po aplikacji
 • Możliwością skrócenia czasu trwania kataru nawet o 2 dni [2,3,4].

Długi czas działania leku Nasivin® Classic pozwala znacząco zminimalizować częstość aplikacji leku na błonę śluzową nosa – tym samym redukując ewentualne działania niepożądane. Najbardziej jednak interesująca z punktu widzenia pacjentów jest możliwość skrócenia czasu trwania kataru o 2 dni. Badania z udziałem oksymetazoliny jednoznacznie potwierdziły ten fakt [4]. Stawia to oksymetazolinę w dużo lepszym świetle aniżeli chociażby ksylometazolinę.

Nasivin® Classic:

 • Szybko – bo zaczyna działać już po 25 sekundach
 • Długo – bo działa aż do 12 godzin
 • A dodatkowo – pozwala skrócić czas trwania kataru nawet o 2 dni [3,4].

Literatura:

 1. Racjonalna terapia ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, Anna Wawrzyniak, Forum Medycyny Rodzinnej 2011, vol.5, no.5, 401-406
 2. Topical nasal decongestant oxymetazoline (0,05%) provides relief of nasal symptoms for 12 hours, Howard M. Druce, David L. Ramsey, Sanjay Karnati, Andrew N. Carr, Rhinology 56:4, 343-350, 2018
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Nasivin Classic
 4. Evaluation of nasal decongestants by literature review,Stasa Petkovic, Ivana Maletic, Sonja Djuric, Ninoslava Dragutinovic, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, Nov 2019
 5. Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Marek Simon, Farm Pol, 2009, 65(11): 772-774
 6. Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zakresu zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012
 7. Wymiana informacji – klucz do skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, Agata Maciejczyk, Biuletyn leków nr 1-2/2013, Departament Monitorowania Niepożądanych Działąń Produktów Leczniczych
 8. Alpha-adrenoceptor agonistic activity of oxymetazoline and xylometazoline, Brita Haenisch, Jutta Walstab, Stephan Herberhold, Friedrich Bootz, Marion Tschaikin, Rene Ramseger, Heinz Bonisch, Fundamental & Clinical Pharmacology 24(2010) 729-739

ARTYKUŁ SPONSOROWANY