Gastro NEWs


Popularny dodatek do żywności może zaburzać skład mikrobioty

Badanie przeprowadzone przez międzynarodową grupę naukowców wykazało, że spożycie CMC (karboksymetylocelulozy) nieznacznie zwiększyło poposiłkowy dyskomfort w jamie brzusznej i zaburzyło skład mikroflory jelitowej, zmniejszając jej różnorodność. Osoby spożywające CMC wykazywały zmiany w metabolomie kału, w szczególności redukcję ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i wolnych aminokwasów. Wyniki te potwierdzają pogląd, że szerokie zastosowanie CMC w przetworzonej żywności może przyczyniać się do zwiększonej częstości występowania szeregu przewlekłych chorób zapalnych poprzez zmianę mikrobiomu jelit.Ochronne działanie STW 5 w IBS indukowanym przez stres

Narażenie na stres wiąże się z zaburzeniami przewodnictwa serotoniny (5-HT) w osi mózgowo-jelitowej i jest uważane za główny czynnik predysponujący do rozwoju zespołu jelita drażliwego (IBS). Badanie eksperymentalne przeprowadzone na szczurach wykazało, że zastosowanie STW 5 chroniło przed wzrostem poziomu serotoniny zarówno w hipokampie, jak i korze mózgowej oraz przed wzrostem poziomu mediatorów stanu zapalnego w okrężnicy. Działanie ochronne STW 5 przeciwko indukowanemu przez stres IBS jest związane z normalizacją poziomu 5-HT w osi mózgowo-jelitowej i przeciwdziałaniem stresowi oksydacyjnemu i zapaleniu.


Rola Lactobacillus rhamnosus GG w alergii na Białka mleka krowiego u dzieci – nowa metaanaliza

Aby ocenić znaczenie LGG w leczeniu alergii na białka mleka krowiego u dzieci, przeszukano bazy danych PubMed/Medline, Embase, Cochrane Library i Web of Science pod kątem wyników badań opublikowanych w języku angielskim. Ostatecznie do metaanalizy włączono 10 badań. W analizie dało się zaobserwować znacznie wyższe wskaźniki tolerancji alergenu na korzyść LGG w stosunku do grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach SCORAD między grupami, lecz wykazano, że LGG może zmniejszać występowanie krwi utajonej w kale (p = 0,03). Dane wskazują, że LGG może wspomagać tolerancję białek mleka krowiego u dzieci, jednak aby ocenić najskuteczniejszą dawkę i czas leczenia, konieczne są dalsze badania.


Czy wiesz, że …

  • Ruszyły prace nad aktualizacją międzynarodowych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego Rome V. W ramach aktualizacji zespół 144 ekspertów z 27 krajów wypracuje konsensus na podstawie najnowszych dowodów naukowych. Publikacja nowych wytycznych planowana jest na rok 2026.

(https://theromefoundation.org/rome-iv/rome-v/)

 

CH-20220301-94 / CH-20221031-41