Higiena psychiczna w sytuacjach trudnych w zawodzie farmaceuty