PRZEZIĘBIENIE SPĘDZA SEN Z POWIEK PACJENTOM?

Sen to prawdopodobnie najlepsze wsparcie dla naszego organizmu w walce z przeziębieniem [1]. Niestety często właśnie w tym czasie przeziębienie sprawia, że pacjenci mogą  mieć  kłopot  ze  snem  i  odpoczynkiem,  którego  potrzebują [2].  Pomóż  swoim pacjentom  razem  z  Vicks  VapoRub,  który  łagodzi  trzy  objawy [3] przeziębienia, pozwalając spokojnie spać [5,6].

Podczas przeziębienia nieprzespane  noce  zdarzają się bardzo często. Badanie przeprowadzone wśród 4008 osób z przeziębieniem w 8 krajach wskazuje, że aż 9 na 10 osób budzi się chociaż raz, ze względu na objawy choroby [4]. Vicks VapoRub, nie tylko zmniejsza uczucie zatkanego nosa, katar i kaszel [3], ale jak wykazały badania kliniczne poprawia także jakość snu u pacjentów z przeziębieniem [5,6]. Wyniki uzyskane przez Shanti i wsp. [5]   wykazały, że osoby dorosłe z przeziębieniem stosujące Vicks VapoRub na objawy przeziębienia przed snem, czuły się +75% bardziej wypoczęte po przebudzeniu*.

Razem z Vicks VapoRub złagodź 3 objawy przeziębienia [3]  u swoich pacjentów i pozwól im spokojnie spać [5,6]. Vicks VapoRub sprawdzi się też u mniejszych pacjentów, gdyż można go stosować już u dzieci od 5 lat [3].

Więcej informacji na: http://www.pediatrzyna5.pl/dla-spokojnego-snu?title=mailing

*W PORÓWNANIU DO PLACEBO

 Literatura: 

  1. Bryant P, Trinder J, Curtis N. (2004) Sick and Tired: Does Sleep Have a Vital Role in the Immune System? Immunology 4:457-467 
  2. Drake et al. Effects of an expetimentally induced rhinovirus cold on sleep, performance, and daytime alertness., Physiology & Behavior. 2000 71: 75-81. 
  3. ChPL Vicks Vaporub z dn. 9.05.2019 r. 
  4. Phillipson G & Fietze I. The impact of common cold and flu on sleep: sufferer and physician perceptions (Abstract). 2018 European Respiratory Journal 52: Suppl. 62, OA287.6. 
  5. Santhi N, Ramsey D, Phillipson G, Hull D, Revell, VL, Dijk, D.-J. Efficacy of a topical aromatic rub (Vicks VapoRub®) on effects on self-reported and actigraphically assessed aspects of sleep in common cold patients. Open Journal of Respiratory Diseases 2017; 7: 83-101. 
  6. Paul IM, Beiler JS, King TS, Clapp ER, Vallati J, Berlin CM Jr. Vapor rub, petrolatum, and no treatment for children with nocturnal cough and cold symptoms. Pediatrics 2010; 126(6): 1092-9. 

 

MAT-PL-VICKS-20-000027 

Skrócona informacja o leku: Vicks VapoRub. Skład i postać farmaceutyczna: maść. 100 g produktu zawiera: lewomentol (Levomentholum) 2,75 g, kamfora racemiczna (Camphora racemica) 5,00 g,olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) 1,50 g, olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum a Pino pinastro) 5,00 g. Zawiera tymol i olejek cedrowy. Wskazania do stosowania: W objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). Dawkowanie i sposób podawania: Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców. Dzięki temu, że substancje czynne produktu leczniczego są lotne, dostają się jednocześnie do dróg oddechowych podczas aplikacji maści na skórę. Przewiewne ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji dzięki parującym składnikom lotnym. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 łyżeczkę maści (około 7,5 g) nakładać na klatkę piersiową i plecy od 2 do 4 razy na dobę. Wetrzeć maść Vicks VapoRub dokładnie w skórę klatki piersiowej i pleców. Używać przewiewnych ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji poprzez parujące składniki lotne maści. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat: 1 łyżeczki maści (około 3,75 g) nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy na dobę. Delikatnie wetrzeć maść Vicks VapoRub na klatkę piersiową i plecy. Używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji poprzez parujące składniki lotne maści. Dzieci w wieku poniżej 5 lat: Produktu leczniczego Vicks VapoRub nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 5 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Pacjenci z następujących grup powinni stosować lek ze szczególną ostrożnością: pacjenci z reakcją nadwrażliwości na perfumy i rozpuszczalniki, pacjenci cierpiący na epilepsję i u których występują drgawki. Nie stosować na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe. Nie połykać i nie nakładać bezpośrednio do nosa, oczu, jamy ustnej, na twarz lub szyję. Chronić oczy. Tylko do użytku zewnętrznego. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do sporządzania inhalacji z parą wodną. Nie należy bandażować miejsca nałożenia maści. Nie stosować ciepłych okładów ani żadnego innego rodzaju ciepła. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 5. roku życia. Działania niepożądane: Reakcje miejscowe: zaczerwienienia, podrażnienia skóry, podrażnienie oczu (przez parujące składniki lotne), alergiczne zapalenie skóry, oparzenia kontaktowe (częstość nieznana), reakcje miejscowe spowodowane nadwrażliwością na składniki leku. Podrażnienia lub reakcje alergiczne są zwykle łagodne i występują rzadko. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Vicks VapoRub, usunąć pozostałości ręcznikiem papierowym i podjąć właściwe leczenie dla reakcji skórnych. Reakcje ogólnoustrojowe: ogólnoustrojowe reakcje toksyczne wynikające z przedawkowania leku rozpatrywane są jako nieprawdopodobne. Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zalecaną drogą podania, ekspozycja ogólnoustrojowa na działanie leku jest niska i nie obserwuje się żadnych działań niepożądanych z nią związanych. Niewłaściwe zastosowanie: Po przypadkowym spożyciu znaczącej ilości maści Vicks VapoRub obserwowano ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, bólu brzucha, bólu i zawrotów głowy, uderzeń gorąca, drgawek, a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. W przypadku wystąpienia innych poważnych działań niepożądanych, jak skurcz krtani lub drgawki, należy natychmiast usunąć maść ze skóry i wezwać lekarza. Przed zaleceniem produktu należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0871, wydane przez Prezesa URPL, WMiPB. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH. Opracowano na podst. ChPL