Regeneracja wątroby w okresie świąt z Essentiale Forte

Dlaczego po przejedzeniu wątroba nas “boli”?

Zjadanie zbyt dużej liczby tłustego, ostro przyprawionego jedzenia skutkuje niezdolnością wątroby do wydzielania wystarczającej ilości żółci niezbędnej do zmetabolizowania dostarczonych wraz ze skonsumowanymi potrawami, lipidów. W efekcie wątroba ulega powiększeniu i obrzmieniu, przez co powoduje ucisk na otaczającą ją torebkę. Pacjent odczuwa ten stan jako dyskomfort i uczucie ucisku i bólu w prawym podbrzuszu [2]. Takie dolegliwości są wskazaniem do stosowania, m.in. preparatów zawierających w swoim składzie fosfolipidy z nasion sojowych [3]. 

Czy wątroba zawsze sama się regeneruje? 

Wątroba ma duże zdolności regeneracyjne, jednak jeśli oddziałuje na nią wiele czynników uszkadzających, wtedy odtwarzanie zniszczonych komórek nie jest efektywne i dochodzi do destrukcji jej właściwej architektury [4,5]. Niestety, do takiej sytuacji dochodzi często w okresie świątecznym. Duże ilości ciężkostrawnych posiłków, często w połączeniu z alkoholem prowadzą do wywołania stresu oksydacyjnego w hepatocytach. Jest to stan, w którym ilość wytwarzanych wolnych rodników przez szkodliwe substancje jest większa niż wydolność antyoksydacyjnych enzymów. Prowadzi to, do peroksydacji lipidów błonowych, uszkodzeń komórek i rozwoju stanu chorobowego prowadzącego do włóknienia wątroby [2,5]. Jest to proces polegający na bliznowaceniu hepatocytów, które stają się niewydolne, przez co funkcjonalność wątroby ulega zaburzeniu [6].

NAFLD, tłuste i obfite posiłki, a wydolność wątroby

NAFLD, czyli niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby to schorzenie, na które choruje nawet co 5-ta osoba populacji europejskiej [7]. Wiele osób nie wie o jej istnieniu, a to ze względu na to, że przebiega bezobjawowo, bądź jej objawy są niespecyficzne, np. takie jak permanentne zmęczenie [8]. Choroba ta polega na nadmiernej akumulacji trójglicerydów w postaci kropel tłuszczowych w komórkach wątrobowych. Gromadzący się w wątrobie tłuszcz powoduje nie tylko jej stłuszczenie, ale i inicjuje rozwój stresu oksydacyjnego w obrębie hepatocytów, co prowadzi do ich uszkodzenia [8,9]. Na NAFLD są szczególnie narażone osoby otyłe, niestosujące się do zasad zdrowego żywienia i mające ograniczoną aktywność fizyczną [8]. To właśnie, one po spożyciu ciężkostrawnych posiłków, jakich nie brakuje na świątecznym stole, są najbardziej narażone na nieprzyjemne dolegliwości ze strony wątroby. W związku z tym zasadne staje się u nich stosowanie substancji hepatoprotekcyjnych, które poprzez uszczelnianie błony komórkowej hepatocytów oraz działanie antyoksydacyjne znacznie poprawiają funkcjonalność wątroby [2].

Fosfolipidy sojowe i ich rola hepatoprotekcyjna

Wysoką skuteczność hepatoprotekcyjną posiadają fosfolipidy sojowe [2]. Są to związki organiczne, w skład których wchodzi glicerol połączony za pomocą dwóch grup hydroksylowych z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi: 

 • linolowym, 
 • linolenowym, 
 • oleinowym. 

Za pomocą trzeciej grupy hydroksylowej jest on natomiast połączony z alkoholami, wśród których najczęściej wyróżnia się: 

 • serynę, 
 • etanoloaminę, 
 • cholinę [2,4].

Fosfolipidy zawierające w składzie tę ostatnią (fosfatydylocholiny) są składnikami błon komórkowych. Stąd są one niezbędne w ochronie komórek przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych [2]. 

Fosfatydylocholiny wykazują wysokie właściwości hepatoprotekcyjne dzięki złożonemu mechanizmowi działania, na który składa się: 

 • zdolność do wbudowywania się w błony komórkowe hepatocytów, dzięki czemu zwiększa się ich płynność, a także stabilizacja, co skutkuje większą ochroną hepatocytów przed działaniem czynników szkodliwych, w tym ciężkostrawnego pokarmu, czy alkoholu [6,7];
 • usprawnieniu funkcjonowania biernego i czynnego transportu błonowego, enzymatycznych układów błonowych, a także receptorów błonowych [4]; 
 • wpływ na zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także na inhibicję peroksydacji lipidów, co przekłada się na mniejsze ryzyko nekrozy hepatocytów [2,7];
 • ograniczanie postępu zwłóknienia wątroby poprzez wzrost aktywności kolagenaz [4];
 • wykazywanie działania przeciwzapalnego;   
 • posiadanie właściwości antyfibrynogennych [2]; 
 • pobudzanie aktywności lipazy lipoproteinowej, co wiąże się z korzystnym wpływem na gospodarkę lipidową (spadek stężenia całkowitego cholesterolu oraz lipidów o niskiej gęstości we krwi) [4,6].

Oprócz wykazywania wielu dobroczynnych właściwości dla funkcjonowania wątroby oraz całego organizmu fosfatydylocholina posiada również inną istotną cechą, co czyni ją wartościową substancją leczniczą o działaniu hepatoprotekcyjnym. Mianowicie, po podaniu doustnym wchłania się ona aż w 90%, a dodatkowo w znacznej większości jest ona przyswajana przez komórki wątrobowe [2]. 

Produktem leczniczym zawierającym w swoim składzie sojowy ekstrakt fosfolipidów zawierający w swoim składzie fosfatydylocholinę jest Essentiale Forte.

mgr farm. Maciej Birecki

Bibliografia: 

 1. Damjanov I, Choroby wątroby i dróg żółciowych. w: Patofizjologia, pod red. Bręborowicz A, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2012: 273-278.
 2. Krajewska J. Leki OTC i suplementy diety wspomagające funkcjonowanie wątroby, Lek w Polsce 2013; 23 (11-12): 30-39. 
 3. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego Essentiale Forte 09/2020
 4. Gruchala K. Fitoterapia zaburzeń trawiennych, Lek w Polsce 2011; 4 (11): 26-37. 
 5. Czechowska G, Celiński K, Wójcicka G. Mechanizm włóknienia wątroby- rola komórek gwiaździstych, stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego, Postępy Hig Med Dosw 2019; 73: 1-12. 
 6. Górka- Dynysiewicz J, Zuwała- Jagiełło J, Warwas M. Włóknienie wątroby- strategie leczenia, Farm Pol 2010; 66 (2): 101-105. 
 7. Kargulewicz A, Stankowiak- Kulpa H, Grzymisławski M. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby- etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie, Nowiny Lekarskie 2010; 79 (5): 410- 418.
 8. Gulbicka P, Kanikowska A, Marciniak M, Grzymisławski M. Współczesne terapie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018; 9 (4): 168-174. 
 9. Hartleb M, Simon K, Lipiński M, Drobnik J, Woroń J, Rydzewska G, Mastelarz- Migas A. Rekomendacja postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ, Lekarz POZ 2017; 4: 225-248.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MAT-PL-2100450-1.0-02/21

Essentiale   Forte,  300 mg,  kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 300 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy, etanol. Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu  zapalenia wątroby. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy na dobę. Dzieci i młodzież Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie produktu leczniczego Essentiale Forte nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które wywołują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu); w przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem leczniczym Essentiale Forte jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie terapii pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy ulegną nasileniu lub wystąpią inne niespecyficzne objawy powinien on zwrócić się do lekarza prowadzącego. Dzieci i młodzież Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Oczyszczony olej sojowy może zawierać białko orzeszków ziemnych. W Farmakopei Europejskiej nie podano testu wykrywającego białko resztkowe. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Ten produkt leczniczy zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę dobową. Działania niepożądane: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): może wystąpić reakcja alergiczna np. rumień, wysypka, pokrzywka i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00.  Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: R/2647. {ChPL 09/2020}

ESSENTIALE  MAX,  600 mg,  kapsułki, twarde. Każda kapsułka zawiera: (Phospholipidum essentiale), fosfolipidy z nasion sojowych zawierające  (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. Wskazania do stosowania: Essentiale Max jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę. Dzieci i młodzież Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie produktu leczniczego Essentiale Max nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu). W przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem Essentiale Max jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy ulegną nasileniu lub wystąpią inne niespecyficzne objawy powinien on zwrócić się do lekarza prowadzącego. Dzieci i młodzież: Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Oczyszczony olej sojowy może zawierać białko orzeszków ziemnych. W Farmakopei Europejskiej nie podano testu wykrywającego białko resztkowe. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Ten produkt leczniczy zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę dobową.  Działania niepożądane: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): może wystąpić reakcja alergiczna np. rumień, wysypka, pokrzywka i świąd skóry. Zaburzenia żołądka i jelit Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa. Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB nr 20844. {ChPL 09/2020}