Rekomendacja makrogoli – kiedy warto je wybrać w terapii zaparcia?

Zaparcie definiuje się jako zbyt małą częstotliwość wypróżnień, którą stanowią dwa w przeciągu tygodnia. Ponadto termin ten obejmuje często zgłaszane przez pacjentów dolegliwości, takie jak trudności z oddawaniem stolca, konieczność nadmiernego parcia w trakcie defekacji, uczucie niecałkowitego wypróżnienia czy też obecność suchego kału (1). Zaparcia stanowią niezwykle istotny problem dotykający przede wszystkim społeczeństwa krajów rozwiniętych (2). Jedną z możliwości skutecznej terapii jest zastosowanie preparatów zawierających makrogole.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PRZYCZYNY ZAPARĆ

Zaparcia mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Wyróżnia się następujące główne przyczyny: zaburzenia pasażu jelitowego, wydłużenie czasu przechodzenia treści przez jelito grube oraz zaburzenie samego procesu defekacji. Każda z nich stanowi konsekwencję zmian w organizmie, których charakter określa się jako czynnościowy bądź organiczny (1).

 1. Zaburzenia pasażu przez jelito grube:

          Czynnościowe

          Ze wzmożoną czynnością skurczową

   • jelito spastyczne
   • zatrucie metalami
   • polekowe
   • uwarunkowane metabolicznie

          Z obniżoną czynnością skurczową

   • nerwica
   • depresja
   • choroby organiczne ośrodkowe układu nerwowego
   • polekowe (leki moczopędne, leki rozkurczowe, leki przeciwnadciśnieniowe)

         Organiczne

   • rak jelita grubego i inne nowotwory jamy brzusznej i miednicy
   • zmiany pozapalne

2. Zaburzenia defekacji

          Czynnościowe

   • nawykowe, wynikające z zaburzeń czucia trzewnego
   • pourazowe
   • choroby rdzenia kręgowego

           Organiczne

   • choroba Hirschprunga – wrodzony brak zwojów nerwowych w ścianie jelita
   • choroba hemoroidalna
   • szczelina odbytu
   • zmiany zapalne zwieraczy

MAKROGOLE DZIAŁAJĄ OSMOTYCZNIE

Makrogole w związku z trudnością wchłaniania i wysoką zdolnością rozpuszczania w wodzie są środkami przeczyszczającymi charakterze osmotycznym. Wykazują budowę polimerową – stanowią kompleks wielu połączonych ze sobą cząsteczek tlenku polietylenu (PEG-glikol polietylenowy). Z uwagi na wielkość cząsteczki (związki o masie molowej pomiędzy 3350 a 4000 g/mol) nie ulegają wchłanianiu z przewodu pokarmowego, jak również nie są metabolizowane przez mikrobiotę jelitową. Ponadto ze względu na charakter biologiczne obojętny wykazują pełny profil bezpieczeństwa względem błony śluzowej jelit i żołądka, pozostawiając ją nienaruszoną, a w trakcie wydalania ich postać nie ulega zmianie (3) (4) (5).

JAK DZIAŁAJĄ MAKROGOLE?

Makrogole jako osmotyczne środki przeczyszczające wykazują zdolność zatrzymywania, a także powodowania przenikania wody do światła jelita. W konsekwencji następuje przyspieszenie pasażu treści pokarmowej przez jelito cienkie oraz znaczny wzrost objętości masy napływającej do okrężnicy, której rozszerzenie skutkuje przeczyszczeniem (3) (4) (5).

Makrogole charakteryzuje wysoka zdolność zwiększania ciśnienia osmotycznego w świetle jelita. Wynika to z wysoce efektywnego procesu przyłączania wody za pomocą wytwarzanych wiązań wodorowych.

DULCOSOFT  SKUTECZNY ŚRODEK W LECZENIU ZAPARĆ

DulcoSoft to preparat zawierający makrogol PEG 4000 w formie roztworu oraz saszetek. Z uwagi na właściwości substancji czynnej DulcoSoft ułatwia proces wypróżniania, skutecznie poprawiając komfort życia u osób borykających się z problemem zaparć.

DulcoSoft obejmuje 3 dostępne produkty:

     DulcoSoft (250 ml) – roztwór przeznaczony do rozcieńczania w dowolnym napoju.

    DulcoSoft Junior (100 ml) – mniejsza pojemność roztworu, który nie powoduje zmiany smaku napoju po rozpuszczeniu, rekomendowany dzieciom powyżej 2. roku życia.

     DulcoSoft (10 saszetek) – poręczna forma proszku ułatwiająca dawkowanie(6).

Ze względu na wysoką skuteczność i bezpieczeństwo makrogoli zawartych w produkcie DulcoSoft zalecany jest w przypadku zarówno objawowego, jak i przewlekłego leczenia zaparć. Może być rekomendowany jako preparat pierwszego rzutu, kiedy zmiana diety i stylu życia okaże się niepowodzeniem i nie przynosi zamierzonych efektów (4).

Po zastosowaniu produktu DulcoSoft wypróżnienie następuje już po 48 godzinach. Preparat reguluje częstość wypróżnień do rytmu 1 na dobę. Częstotliwość stosowania produktów DulcoSoft nie wpływa na siłę i skuteczność ich działania – stosowanie nie prowadzi do przyzwyczajenia wobec substancji czynnej i podczas stosowania nie ma potrzeby zwiększania dawki (5) (6).

DO KOGO SKIEROWANE SĄ PREPARATY DULCOSOFT?

Preparaty DulcoSoft ze względu na to, że są bardzo dobrze tolerowane można polecić szerokiej grupie pacjentów w doraźnej terapii zaparć, a także przewlekłej, w celu zmiękczenia twardych mas kałowych. Produkt (DulcoSoft Junior 100 ml) rekomenduje się dzieciom już powyżej 2. roku życia. Duży atut stanowi fakt, że roztwór nie zmienia smaku napoju, w którym zostaje rozpuszczony, co przemawia za zastosowaniem go u najmłodszych pacjentów. DulcoSoft zaleca się również w terapii zaparć u osób starszych. Problem z wypróżnianiem jest bardzo powszechną kwestią w przypadku tej grupy wiekowej, a ponadto bardzo często pojawia się oporność wobec innych stosowanych substancji, przede wszystkim środków drażniących. W związku z tym doskonałe rozwiązanie stanowi wdrożenie preparatu na bazie makrogolu, który wykazuje skuteczność oraz wysoki profil bezpieczeństwa. W przypadku osób w wieku podeszłym, przyjmujących wiele innych leków, fakt ten nabiera ogromnego znaczenia.

Preparat skierowany jest także do kobiet w ciąży oraz mam karmiących, które w przypadku zaparć, pozostając pod specjalną opieką lekarza mogą sięgnąć po produkt. DulcoSoft z uwagi na to, że nie zawiera w swoim składzie cukru może być zaordynowany diabetykom. Ponadto produkt pozostaje wolny od glutenu, zatem skierowany jest również do osób unikających tego składnika w swoim jadłospisie i przyjmowanych preparatach. DulcoSoft może być także odpowiednią terapią zaparć u osób, które stosują dietę niskosodową. Zaparcia są częstym problemem pojawiającym się w czasie wyjazdów. DulcoSoft (10 saszetek) stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób mobilnych bądź planujących podróż. Preparat w saszetkach umożliwia dogodny transport i przechowywanie, a ponadto ułatwia dawkowanie w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości dokonania tego precyzyjnie w warunkach domowych (4) (5)(6).

mgr farm. Ilona Gołąbek-Karaś

Literatura:

 1. https://www.mp.pl/pacjent/objawy/50664,zaparcia [online].
 2. Gulbicka, P. i Grzymisławski, M. Czynniki metaboliczne jako przyczyna zaparć stolca. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2017.
 3. Janiec, W., Folwarczna, J. i Kaczmarczyk- Sedlak, I. Leki wpływające na czynność układu pokarmowego. [aut. książki] W. Janiec. Kompedium farmakologii. Warszawa : PZWL, 2015.
 4. KA., Lyseng-Williamson. Macrogol (polyethylene glycol) 4000 without electrolytes in the symptomatic treatment of chronic constipation: a profile of its use. Drugs Ther Perspect. 34(7): 300–310., 2018.
 5. al., De Giorgio R. Et. Use of macrogol 4000 in chronic constipation. European Review for Medical and Pharmacological Sciences . 15:960-966, 2011.
 6. https://www.dulcobis.pl/dulcosoft.html [online].

SAPL.DULC1.20.01.0037

DulcoSoft. Wyrób medyczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki stosowania.