Sofargen Gel i Sofargen Spray – 30 sekund

https://youtube.com/watch?v=3uu9jIuw6RE%3Fsi%3DG685M5qN1Cs7F7M-%22+title%3D%22YouTube+video+player%22+frameborder%3D%220%22+allow%3D%22accelerometer%3B+autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+gyroscope%3B+picture-in-picture%3B+web-share%22+referrerpolicy%3D%22strict-origin-when-cross-origin%22+allowfullscreen%3E%3C

Sofargen Gel w postaci hydrożelu wspomaga leczenie ran suchych i oparzeń. W przypadku ran sączących pacjentom możemy polecać Sofargen Spray zawierający dodatkowo kaolin, który absorbuje nadmiar wydzieliny.