Stres przed egzaminem? Jak można pomóc uczniom?

STRES JAKO EFEKT NADCHODZĄCEGO EGZAMINU

Stres to szeroko rozumiane pojęcie, obejmujące nacisk, napięcie, presję i obciążenie organizmu pod wpływem konkretnych czynników stresogennych [2]. Mogą być nimi chociażby wysoko stawiane wymagania (przez kogoś lub przez samego siebie), które wpływają zarówno mobilizująco, ale też destabilizująco na organizm [2]. Stres może i często wpływa negatywnie na funkcjonowanie i struktury mózgu, takie jak hipokamp, kora czołowa czy ciało migdałowate, które nieodzownie związane są z procesami nauki i zapamiętywania [3].

W obecnym roku szkolnym egzamin maturalny będzie miał szczególny wydźwięk – po pandemicznej przerwie na maturę powraca egzamin ustny z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego [4]. Do tej chwili deklarację przystąpienia do egzaminu dojrzałości złożyło prawie 315.000 absolwentów – tegorocznych i z lat poprzednich [5]. To zatem ogromna rzesza młodych ludzi, z których znaczna część bez wątpienia doświadczy tzw. lęku egzaminacyjnego (badania wśród studentów pielęgniarstwa pokazały, że 50-100% z nich doświadcza go przez egzaminami) [6]. To uczucie niepokoju i niepewności, które w okresie przed ważnym sprawdzianem potrafi skutecznie utrudniać przygotowanie się do niego [6]. Valused

Z problemem stresu egzaminacyjnego przed egzaminem dojrzałości zgłosiła się dziś do apteki Ania.

OPIS PACJENTKI

Ania to  tegoroczna maturzystka, która przygotowuje się do egzaminu dojrzałości, jednak towarzyszący jej w tym okresie stres i niepewność nie pomagają jej w efektywnej nauce. Składa się na to napięty harmonogram zajęć (rano szkoła, po południu korepetycje, zajęcia dodatkowe, a wieczorami i nocą nauka do matury). Ania zauważyła, że od jakiegoś czasu widmo zbliżającej się matury wywołuje stres, który wręcz ją paraliżuje. Pojawiły się w związku z tym problemy ze skupieniem się na nauce, przez co pacjentka obawia się, że na samym egzaminie nie będzie mogła sobie nic przypomnieć. Co więcej ma problemy z zasypianiem, a i sam sen też nie jest wystarczająco długi.

Czy wiesz, jak można jej pomóc? Ania szuka produktu sprawdzonego i bezpiecznego. Co można jej zarekomendować?