Urosept – ziołowy lek w terapii infekcji dróg moczowych

Infekcje dróg moczowych stanowią powszechny problem społeczny dotykający zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, przy czym z uwagi na budowę anatomiczną, kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni są narażone na wystąpienie przykrych dolegliwości. Niejednokrotnie, pacjenci szukają pomocy w pierwszej kolejności w aptece.

Etiologia infekcji dróg moczowych

Najczęstszą przyczynę zakażeń dróg moczowych stanowią bakterie, a także zdecydowanie rzadziej grzyby, wirusy oraz pasożyty. Dostają się one docelowo następującymi drogami: wstępującą, a zatem poprzez cewkę moczową, krwiopochodną, limfatyczną i przez ciągłość. Pierwsza z wymienionych jest najbardziej istotna. Pierwszy etap obejmuje zwykle kolonizację ujścia cewki (u kobiet- przedsionka pochwy, u mężczyzn- okolicy podnapletkowej) bakteriami własnej flory pacjenta, która pochodzi przede wszystkim z przewodu pokarmowego. Kolejno, następuje inwazja pęcherza moczowego przez cewkę. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo ujścia pochwy, cewki moczowej (także dlatego, że jest krótsza niż u mężczyzn) i odbytnicy, ryzyko inicjacji zakażenia drogą wstępującą jest większe u kobiet. Bakterie znajdujące się w pęcherzu mogą poprzez moczowody osiągnąć miąższ nerki. Zakażenia drogą wstępującą wywoływane są przede wszystkim przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe, wśród których dominuje Escherichia coli. Z kolei, za infekcje o charakterze nawracającym odpowiedają  Proteus spp. i Klebsiella spp. Pałeczki Gram-ujemne, należące do rodzajów: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas oraz Gram-dodatnie ziarniaki: Staphylococcus epidermidis i Enterococcus foecalis generują najczęściej szpitalne zakażenia dróg moczowych, co wiąże się z ich opornością na antybiotyki. Staphylococcus saprophyticus wywołuje natomiast infekcje dróg moczowych u młodych kobiet aktywnych seksualnie [1] [2].

Ryzyko zakażenia układu moczowego

Na infekcje ze strony układu moczowego zdecydowanie częściej narażone są kobiety niż mężczyźni, co wynika przede wszystkim z budowy anatomicznej. Istotne znaczenie ma krótsza cewka moczowa, pozostająca bardziej narażona na inwazję patogenów zasiedlających odbyt i pochwę.  Inny problem stanowi skłonność kobiet do niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego w trakcie mikcji. Ryzyko zakażenia obejmuje także współżycie płciowe, w trakcie którego patogeny mogą z łatwością migrować z cewki moczowej do pęcherza moczowego.

Wśród osób, które są szczególnie narażone infekcje dróg moczowych wyróżnia się ponadto:

 • mężczyzn z przerostem prostaty
 • osoby starsze
 • kobiety w ciąży
 • pacjentów chorych na cukrzycę [3] [4].

Terapia infekcji układu moczowego

Farmakoterapia zakażeń układu moczowego, z uwagi na etiologię schorzenia, opiera się przede wszystkim na antybiotykoterapii. Niejednokrotnie, pomocniczo włączane są leki pochodzenia roślinnego, bogate w liczne związki aktywne o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych, modulujących motorykę układu moczowego oraz skład i odczyn moczu, a także zwiększających diurezę. Preparaty ziołowe stanowią doskonałe uzupełnienie antybiotykoterapii i terapii chemioterapeutykami (np.: furazydyną) oraz zabezpieczenie w myśl profilaktyki przed nawrotem infekcji [4].

Urosept- ziołowy preparat rekomendowany w infekcjach układu moczowego

Urosept to ziołowy lek o łagodnym działaniu moczopędnym stosowany pomocniczo w zakażeniach układu moczowego oraz kamicy dróg moczowych. Skład produktu oparty jest o kompozycję wyselekcjonowanych naturalnych składników. Zawiera gęste wyciągi złożone z liści brzozy, korzenia pietruszki oraz naowocni fasoli bogate w flawonoidy o silnych właściwościach moczopędnych. Ponadto w skład Uroseptu wchodzi wyciąg suchy z ziela rumianku, który z uwagi na obfitość związków aktywnych cechuje się działaniem łagodzącym, przeciwzapalnym i rozkurczowym. Cenny składnik preparatu stanowi również wyciąg z liści borówki brusznicy, który wykazuje właściwości zarówno moczopędne, jak i dezynfekujące względem dróg moczowych, co wspomaga terapię kamicy nerkowej i ogranicza rozwój stanu zapalnego w nerkach. Urosept, wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom pacjenta, zależnych od długości terapii, występuje w opakowaniach po 30 i 60 sztuk- Urosept 30 i Urosept 60 . Produkt dedykowany jest dzieciom powyżej 12 r.ż. i osobom dorosłym- zarówno kobietom, jak i mężczyznom zmagającym się z problemem infekcji dróg moczowych i kamicą nerkową. Urospet, z uwagi na działanie moczopędne, antybakteryjne, odkażające oraz rozkurczowe stosuje się pomocniczo w terapii zakażeń dróg moczowych, które częściej dotykają płeć żeńską. U mężczyzn narażonych w większym stopniu niż kobiety na kamicę nerkową, lek wspomaga rozpad kamieni nerkowych i pomaga zapobiegać ich powstawaniu. Urosept zaleca się dawkować po 2 tabletki 3 razy na dobę popijając szklanką wody lub według indywidualnych zaleceń lekarskich. Pod kontrolą specjalisty, preparat może być stosowany przez dłuższy okres czasu, także w terapii skojarzonej z innymi lekami [5] [6] [7] [8].

mgr farm. Ilona Gołąbek- Karaś

Bibliografia

 1. Hryniewicz W. i Holecki M. Rekomendacje diagnostyki, tearpii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Narodowy Program Ochrony antybiotyków. 2011.
 2. Mazur E. Zakażenia dróg moczowych – etiologia, charakterystyka kliniczna, pobieranie materiału do badań bakteriologicznych oraz interpretacja wyników. Medycyna Rodzinna. 2:90-94, 2004.
 3. Duława J. i Holecki M. Zakażenia dróg moczowych u chorych na cukrzycę. Via Medica. 2009; ISSN 1734-3321:36-39.
 4. https://pulsmedycyny.pl/leki-roslinne-w-infekcjach-ukladu-moczowego-879941. [Online] 
 5. https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/urosept-30. [Online] 
 6. https://www.herbapol.poznan.pl/pl/produkty/urosept. [Online] 
 7. CHPL Urosept. 
 8. Kohlmunzer S. Farmakognozja. Warszawa : PZWL, 1997.

Urosept tabletki drażowane. Substancje czynne: 1 tabletka drażowana zawiera: wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum (4-7 : 1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz., ekstrahent: metanol 90 % [v/v]) – 86,2 mg;  naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) – 78 mg; wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), ekstrahent: woda) – 26 mg; wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1), ekstrahent: woda) – 8 mg; potasu cytrynian (Kalii citras) – 19 mg; sodu cytrynian (Natrii citras) – 16 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, sacharoza. Wskazania do stosowania: Urosept jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: przyjmować doustnie, po 2 tabletki 3 razy na dobę, popić szklanką wody lub wg indywidualnych wskazań lekarza. Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania u dzieci do 12 roku życia. Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi lekami. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość substancje czynne, rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie stosować, jeśli występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek.  Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku do 12 lat ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania. Jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Lek zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: nr R/0801 wydane przez URPLWMiPB. Lek dostępny bez recepty.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY