Wakacyjne podróże? Pamiętaj, aby zabrać ze sobą lek na biegunkę!

OPIS PRZYPADKU

Pan Sebastian to 30-letni mężczyzna, który pojawił się dziś w aptece ze ściśle określoną potrzebą. Za niespełna tydzień wyjeżdża na egzotyczną wycieczkę i chce, aby wyjazd ten był udany. Nauczony poprzednimi doświadczeniami zgłosił się do apteki po preparat, który mógłby skutecznie pomóc w przypadku pojawienia się biegunki związanej z zakażeniem przewodu pokarmowego. Pan Sebastian już raz doświadczył tego typu problemu i spędził 3 dni w pokoju hotelowym. Jaki produkt można zaproponować pacjentowi, aby w przypadku wystąpienia biegunki skrócić jej czas i złagodzić przebieg?

BIEGUNKA PODRÓŻNYCH – ZMORA WAKACYJNYCH WYJAZDÓW

Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że w zależności od wybranego kierunku wyjazdu od 10 do 40% osób podróżujących może doświadczyć biegunki podróżnych [1]? Czym ona jest? Diagnozuje się ją przede wszystkim na podstawie objawów.  Przyjmuje się, że nagła zmiana ilości wypróżnień podczas wyjazdu, z co najmniej trzema defekacjami w ciągu doby to może być biegunka podróżnych [1,2]. Problem ten pojawia się zazwyczaj w 2. lub 3. dobie od przyjazdu w nowe miejsce, a poza naglącą potrzebą wypróżnienia objawia się też bólami brzucha, osłabieniem, utratą apetytu oraz wzdęciami [2].

SKĄD BIERZE SIĘ BIEGUNKA PODRÓŻNYCH?

Dolegliwość ta wynika ze zmiany miejsca pobytu, zwykle na gorsze pod kątem warunków sanitarnych, często o tropikalnym klimacie i związanych z tym modyfikacjach składu mikrobioty jelitowej [1,2,3]. Zmiana diety, próbowanie potraw przygotowywanych w innych warunkach higienicznych niż zazwyczaj, kontakt z zanieczyszczoną wodą i pokarmem – to główne z przyczyny dysbiozy i zakażenia przewodu pokarmowego. Głównym czynnikiem sprawczym, wywołującym objawy biegunki podróżnych są prawie w 90% przypadków bakterie [1]. Najważniejszą z nich jest Escherichia coli. Produkowane przez nie enterotoksyny powodują: rozwój stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym, nadmierną sekrecję wody i elektrolitów do światła jelit, pobudzenie perystaltyki, wzmożone parcie na stolec i wzrost ilości wypróżnień [1,3,4]. 

LOPERAMID Z REKOMENDACJĄ W BIEGUNCE PODRÓŻNYCH

Lekiem, który posiada udokumentowaną skuteczność w krótkotrwałym leczeniu biegunki podróżnych jest loperamid [1,4]. W jaki sposób loperamid pomaga redukować nieprzyjemne objawy?

  • zwiększa napięcie mięśni zwieracza odbytu
  • zmniejsza częstotliwość i natężenie ruchów perystaltycznych
  • redukuje nadmierną sekrecję płynów do światła jelita [1,3,4].

W efekcie tych procesów loperamid wydłuża czas pasażu jelitowego a tym samym zwiększa resorpcję wody z jelita [4]. Stolec nie jest tak wodnisty jak wcześniej, a ilość wypróżnień ulega zmniejszeniu [3,4]. Loperamid to lek z wyboru, który zmniejsza częstość wypróżnień oraz posiada korzystny profil bezpieczeństwa, związany m.in. z niskim wchłanianiem do krążenia ogólnego [1,3]. Według niektórych źródeł jego stosowanie może przyczynić się do skrócenia czasu trwania biegunki nawet o 1 dzień [5].

LOPERAMID = LAREMID

Czy już wiesz, co możesz zaproponować Panu Sebastianowi? Odpowiednim rozwiązaniem będzie rekomendacja produktu zawierającego loperamid. Takim produktem jest Laremid [6]. Laremid to lek na biegunkę, który działa wyjątkowo szybko –  już w ciągu godziny od przyjęcia pojedynczej dawki (4 mg loperamidu) obserwuje się jego działanie przeciwbiegunkowe [6]. Laremid to dobre rozwiązanie w objawowym leczeniu ostrej biegunki [6]. Przystępna dla pacjentów cena sprawia, że lek na biegunkę Laremid warto mieć w wakacyjnej apteczce.
Zapamiętaj – zabierając ze sobą Laremid na wakacje możesz zaoszczędzić cenny czas, który musiałbyś spędzić w hotelowej toalecie! Jeśli planujesz wyjazd – pamiętaj o Laremidzie!

Literatura:

  1. Travelers diarrhea: a clinical review, Alexander K.C. Leung, et.al., Recent Patents on Inflammation & Allergy Discovery 2019,13,38-48
  2. Biegunka podróżnych, Tomasz Mach, Gastroenterologia Kliniczna 2011, tom 3, nr 3, 121-126
  3. Ostra biegunka, Justyna Wasielica-Berger, Gastroenterologia Kliniczna 2018, tom 10, nr 1: 14-22
  4. Loperamide for the treatment of travelers diarrhea: broad or narrow usefulness?, Thomas Butler, Clinical Infectious Diseases 2008;47:1015-6
  5. Acute diarrhea in adults, Wendy Barr, Andrew Smith, American Family Physician 2014, Volume 89, number 3
  6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Laremid

LAR/107/03-2023

Laremid (Loperamidi hydrochloridum). Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 100 mg. Wskazania: Laremid jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego Laremid może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. Ostra biegunka: początkowa dawka – 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych. U dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Laremid należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Przewlekła biegunka: początkowa dawka – 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci, tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka produktu musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Osoby w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. Pomimo, że brak danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów produkt Laremid należy stosować ostrożnie z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Podanie doustne. Przeciwwskazania: Produkt Laremid jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania. Produktu Laremid nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Laremid należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Leczenie biegunki produktem Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. Najważniejsze przy ostrej biegunce jest zapobieganie lub przywrócenie utraconych płynów i elektrolitów. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, pacjentów osłabionych oraz osób w podeszłym wieku z ostrą biegunką. Podczas stosowania tego produktu zaleca się podawanie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów. Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach zaparć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy. Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów produkt Loperamid WZF należy stosować z ostrożnością z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do względnego przedawkowania leku, prowadzącego do toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli pacjent stosuje ten produkt w celu kontroli epizodów biegunki związanej ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego i w ciągu 48 godzin nie występuje poprawa kliniczna, produkt należy odstawić i skonsultować się z lekarzem. Pacjenci powinni również skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy ulegną zmianie lub jeśli nawracające epizody biegunki trwają dłużej niż dwa tygodnie. W związku z przedawkowaniem zgłaszano przypadki wystąpienia zdarzeń kardiologicznych, w tym wydłużenia odstępu QT oraz czasu trwania zespołu QRS, a także zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. W niektórych przypadkach nastąpił zgon. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani zalecanego czasu trwania leczenia. Przedawkowanie może prowadzić do ujawnienia istniejącego zespołu Brugadów. Ze względu na zawartość laktozy, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bezpieczeństwo loperamidu chlorowodorku oceniono u 2755 pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych, którzy uczestniczyli w 26 badaniach klinicznych z grupą kontrolną i bez grupy kontrolnej z zastosowaniem loperamidu chlorowodorku w leczeniu ostrej biegunki. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (≥1% zdarzeń) w badaniach klinicznych z zastosowaniem loperamidu chlorowodorku w leczeniu ostrej biegunki były: zaparcia (2,7%), wzdęcia (1,7%), bóle głowy (1,2%) oraz nudności (1,1%). Poniżej przedstawiono niepożądane reakcje po zastosowaniu loperamidu chlorowodorku zgłaszane w badaniach klinicznych (leczenie ostrej biegunki) oraz po wprowadzeniu do obrotu. Częstość występowania niepożądanych działań leku przedstawiono zgodnie z następującym schematem: Często (≥1/100 do <1/10); Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000). Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego. Rzadko: reakcja nadwrażliwości[a], reakcja anafilaktyczna (w tym wstrząs anafilaktyczny)[a], reakcja anafilaktoidalna[a]. Zaburzenia układu nerwowego. Często: bóle głowy. Niezbyt często: zawroty głowy, senność. Rzadko: utrata świadomości[a], osłupienie[a], obniżony poziom świadomości[a], hypertonia[a], zaburzenia koordynacji ruchowej[a]. Zaburzenia oka. Rzadko: zwężenie źrenicy[a]. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: zaparcie, nudności, wzdęcia. Niezbyt często: bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty, niestrawność[a]. Rzadko: niedrożność jelita[a] (w tym porażenna niedrożność jelita), rozszerzenie okrężnicy[a] (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy), wzdęcie brzucha. Częstość nieznana ostre zapalenie trzustki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często wysypka. Rzadko: wysypka pęcherzowa[a] (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka oraz rumień wielopostaciowy), obrzęk naczynioruchowy[a], świąd[a], pokrzywka[a]. Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Rzadko zatrzymanie moczu[a]. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Rzadko: zmęczenie[a]. [a] włączenie tych danych oparto na raportach uzyskanych po wprowadzeniu do obrotu loperamidu chlorowodorku. Ponieważ w procesie określania częstości występowania działań niepożądanych uzyskanych po wprowadzeniu do obrotu loperamidu chlorowodorku nie rozróżniono przewlekłej i ostrej biegunki oraz dorosłych i dzieci, częstość oszacowano na podstawie wszystkich badań klinicznych dotyczących stosowania loperamidu chlorowodorku (w stanach ostrych i przewlekłych), w tym badań przeprowadzonych u dzieci w wieku 12 lat i poniżej (n=3683). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl; Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 11030 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2022.05.27.