Zagrożenia dla nosa płynące z powietrza

Zanieczyszczenia powietrza zagrażające zdrowiu

Powietrze jest podstawą egzystencji, a jego skład determinuje warunki życia człowieka. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego stanowi powszechny problem społeczny i w zatrważający sposób rzutuje na zdrowie populacji. Głównym problemem, utrzymującym się zwłaszcza w rejonach związanych z wysoko rozwiniętym przemysłem jest obecność w powietrzu pyłów oraz szkodliwych związków gazowych i organicznych. W okresie jesienno-zimowym powraca ponadto kłopot, związany z ogrzewaniem gospodarstw domowych i emisją toksycznych substancji [3]. Równie istotną kwestię stanowi obecność alergenów, będących podstawą zapadalności na choroby alergiczne. Wyniki przeprowadzonych badań populacyjnych jednoznacznie wskazują na wzrost zachorowalności na alergiczny nieżyt nosa (ANN) oraz astmy oskrzelowej. Dane epidemiologiczne wskazują ANN jako najczęstszą postać alergii – szacuje się, że cierpi na nie 25% ludności na świecie [4]. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci w wieku 3-16 lat, przy czym głównie mieszkańców większych miast [5]. W powietrzu odnotowuje się także obecność licznych patogenów, wśród których wyróżnia się zarówno bakterie jak i wirusy, które odpowiadają za mnogość przypadków przeziębień, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym [6,10-13].

Fizjologiczna rola nosa

Nos stanowi niezwykle ważny narząd układu oddechowego, do którego zadań należy przede wszystkim oczyszczanie, filtrowanie oraz ogrzewanie wdychanego powietrza. Jego rola jest bezpośrednio związana z jego anatomiczną budową. W pierwszej kolejności, nozdrza pokryte gęstymi włoskami wychwytują drobne zanieczyszczenia, takie jak np.: pyły czy pyłki roślin. Jama nosowa wyścielona jest błoną śluzową, w której wyróżnia się okolicę oddechową i węchową. W procesie wymiany gazowej szereg istotnych funkcji odgrywa pierwsza z nich. Okolica oddechowa pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym migawkowym obfitującym w rzęski i gruczoły, wydzielające gęsty śluz. Wydzielina ta wyłapuje w swojej strukturze cząstki zanieczyszczeń, z kolei falujące rzęski przesuwają ją w myśl mechanizmu śluzowo-rzęskowego, prowadząc ostatecznie do jej połknięcia bądź odchrząknięcia.  Szereg powyższych czynności stanowi podstawę utrzymania zarówno zdrowego nosa, jak i dalszych odcinków układu oddechowego, co w konsekwencji rzutuje na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu [1,2,7,10-13].

Na co narażony jest nos?

Obfitość zanieczyszczeń bytujących we wdychanym powietrzu stanowi duże obciążenie dla nosa, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Kontakt z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, alergenami czy też wirusami może w niekorzystny sposób wpływać na pracę rzęsek, zaburzając ich ruch i zmniejszając częstotliwość ich falowania. Z kolei, uszkodzenie urzęsionych komórek skutkuje obniżeniem ilości falujących rzęsek. Prowadzi to do upośledzenia ich funkcji, a zatem utrudnienia usuwania  wdychanych wraz z powietrzem cząstek. Jeśli zanieczyszczenia nie zostaną wydalone z nosa, mogą przeniknąć do płuc, narażając cały organizm na poważne konsekwencje. Istotną kwestię stanowią inhalowane alergeny, które mogą przyczynić się zarówno do opisanych powyżej skutków dotyczących samego nosa jak i jego funkcji. Ponadto, mogą również prowadzić do uciążliwych schorzeń, takich jak ANN, astma oskrzelowa czy też przewlekłe zapalenie płuc. Wykazują one zdolność do wiązania się z mastocytami śluzówki nosa, uruchamiając szereg mechanizmów wywołujących ostatecznie stan zapalny. W grupie ryzyka pacjentów szczególnie narażonych na szkodliwy wpływ alergenów znajdują się osoby z astmą i POChP, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Pyły i liczne związki obecne w powietrzu również oddziałują w niekorzystny sposób na pracę nosa, a ponadto w wyniku wywoływania odpowiedzi odpornościowej i stresu oksydacyjnego prowadzą do reakcji zapalnej. Jeśli zanieczyszczenia dotrą do płuc, mogą w wówczas przedostać się do krwiobiegu i spowodować poważne skutki zdrowotne, takie jak choroby płuc, ciężkie zakażenia układu oddechowego, szereg schorzeń niezakaźnych, zaburzenia funkcji poznawczych, powikłania w trakcie ciąży, a nawet śmierć. Ponadto, niebagatelne zagrożenie stanowią obecne we wdychanym powietrzu patogeny, które poza upośledzeniem funkcji nosa wykazują zdolność inicjacji odpowiedzi odpornościowej, prowadząc do stanu zapalnego [1,2,10-13].

Otrivin Oddychaj Czysto – naturalny produkt do stosowania przy problemach nosa

Otrivin Oddychaj Czysto to preparat w postaci wygodnego w użyciu aerozolu o działaniu miejscowym, który w fizjologiczny sposób przywraca funkcjonowanie nosa [10,11,12,13]. Produkt zawiera izotoniczny roztwór chlorku sodu, a zatem o takim samym stężeniu osmotycznym, jakie panuje w organizmie człowieka. W oparciu o skład odpowiadający warunkom fizjologicznym roztwór ten posiada właściwości nawilżające i nie wywołuje działania odwadniającego względem błony śluzowej nosa. Główny atut stanowi natomiast wypłukiwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń bytujących w jamie nosowej [8-13]. Otrivin Oddychaj Czysto wspiera właściwe funkcjonowanie nosa oraz łagodzi wpływ obecnych w powietrzu szkodliwych cząstek. Produkt usprawnia mechanizm śluzowo-rzęskowy, nawilża błonę śluzową nosa, a także niweluje uczucie jej podrażnienia i suchości. Co więcej, roztwór soli izotonicznej zawarty w Otrivin Oddychaj Czysto wypłukuje wszelkie zanieczyszczenia, obecne w inhalowanym powietrzu oraz skraca czas zalegania cząstek stałych w nosie. Ponadto, w skład produktu wchodzi aloes zwyczajny wykazujący właściwości łagodzące i nawilżające. Żel aloesowy posiada zdolność zatrzymywania wody w formule preparatu, ograniczając jednocześnie jej odparowywanie. Z kolei, po aplikacji na przesuszoną tkankę wytwarza stale wilgotne środowisko. Otrivin Oddychaj Czysto rekomendowany jest do codziennego stosowania zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom powyżej 6r.ż. Do młodszych pacjentów – od drugiego tygodnia życia – skierowany jest Otrivin Oddychaj Czysto dla Dzieci [10-13].

Prawidłowe funkcjonowanie nosa stanowi podstawę zachowania zdrowia zarówno układu oddechowego,  jak i całego organizmu. Warto zatem pamiętać o jego codziennej higienie i pielęgnacji.

mgr farm. Ilona Gołąbek-Karaś

Bibliografia

 1. Gołąb B. i Traczyk W. Anatomia i fizjologia człowieka. Łódź : Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Jaktorów, 1997.
 2. Betlejewski S. i Betlejewski A. Wpływ aerodynamiki przepływu powietrza przez nos. Otolaryngologia Polska. 2008, 62 (3) :321–325.
 3. Kuchcik M. i Milewski P. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce-stan, przyczyny i skutki. PAN. 2018, 182 :341-346.
 4. Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Łodź : Aktis, 2012.
 5. Smoliński B. i i inni. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Alergologia Polska. 2014, 10 :18.
 6. Świątek Ł. Jak zapobiegać i leczyć przeziębienie? Aptekarz Polski. 2008, 26/4.
 7. Beule Achim G. Physiology and pathophysiology of respiratory mucosa of the nose and the paranasal sinuses. GMS German Medical Science. 2010, 9 :1-24.
 8. Rapiejko P. Roztwory wody morskiej w praktyce laryngologicznej i alergologicznej. Alergoprofil. 2008, 4(1) : 37-39.
 9. Cieślar A. Opieka Farmaceutyczna. https://opieka.farm/preparaty/katar-w-ciazy-leki-woda-morska-i-olejki-eteryczne/. [Online] 
 10. Hermelingmeier KE i wsp. Am J Rhinol Allergy 2012;26:e119–25.
 11. Hauptman G, Ryan MW. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:815–21.
 12. Bastier PL i wsp. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2015;132:281–5.
 13. Kathuria N i wsp. Internet J Microbiol 2010;2;1–6. 

PM-PL-OTRI-21-00138