Zmiana czasu – jak wspomóc organizm w tym szczególnym okresie?

RYTMY BIOLOGICZNE

Zjawisko rytmów biologicznych generowane jest przez wewnętrzne zegary organizmu za pośrednictwem procesów biochemicznych, komórkowych oraz fizjologicznych. Ten rodzaj swoistej synchronizacji został wytworzony na drodze ewolucji, pod wpływem cyklicznych zmian zachodzących w środowisku. Wyróżniamy rytmy okołodobowe, które są wynikiem obrotu Ziemi wokół własnej osi oraz rytmy okołoroczne- kreowane w odpowiedzi na następowanie po sobie kolejnych pór roku. Zmianom podlega nie tylko natężenie światła, ale również temperatura czy poziom opadów. Czynniki te silnie oddziałują na organizm. [2] [3] Przyjęta dotychczas koncepcja zakłada, że generujący rytmy endogenne zegar biologiczny złożony jest z  trzech elementów:

 1. oscylatora – odpowiedzialnego za wytwarzanie rytmów;
 2. szlaków aferentnych – doprowadzających sygnały środowiskowe do zegara, jednocześnie  synchronizując jego chód z cyklicznymi zmianami w środowisku zewnętrznym;
 3. szlaków eferentnych– za pomocą których następuje przekazywanie sygnałów z zegara do tzw. struktur efektorowych, a więc komórek, tkanek oraz  narządów organizmu, gdzie objawia się rytmika różnorodnych procesów. [2] [3]

Powyższe mechanizmy molekularne stojące za zegarem biologicznym adaptują fizjologię organizmu do poszczególnych faz dnia oraz nocy. Odpowiadają one przede wszystkim za wydzielanie hormonów, jakość snu, temperaturę ciała, procesy metaboliczne, a także poziom ciśnienia tętniczego. (2)

WPŁYW ZMIANY CZASU NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań jednoznacznie wskazują na szereg niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z dwukrotnej w ciągu roku kalendarzowego zmiany czasu. Bezpośrednią ich przyczynę stanowią zaburzenia korelacji pomiędzy czasem słonecznym, zegarowym i biologicznym. Przystosowanie zegara biologicznego do nowego czasu trwa u zdrowego człowieka około tygodnia, jednak u osób, które zmagają się z problemami zdrowotnymi proces ten może się znacznie przeciągać. W tym okresie niestety bardzo możliwy jest wpływ wielu czynników, mogących w niepożądany sposób wpływać na szeroko pojęty dobrostan człowieka. Według badań, wśród krótkoterminowych konsekwencji zmiany czasu- przy czym szczególnie z zimowego na letni- wymienia się zaburzenia dotyczące snu i koncentracji, wzrost ryzyka chorób sercowo naczyniowych- w tym zawału serca- oraz zwiększenie apetytu i zmiana nawyków żywieniowych. W dłuższej perspektywie wiąże się ze skróceniem snu, pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia, a w efekcie z obniżeniem średniej długości życia. [2] [4]

JAKIE KONSEKWENCJE DLA ZDROWIA NIESIE ZA SOBĄ ZMIANA CZASU?

Sezonowa zmiana czasu wiąże się z zachwianiem równowagi organizmu, wynikiem czego jest stres. Zjawisko to powoduje zmiany w wydzielaniu hormonów, gdzie szczególnie istotną kwestię stanowi labilność kortyzolu– hormonu stresu. Jego poziom regulowany jest przez centralny układ nerwowy, a profil zależy przede wszystkim od pory snu i czuwania. Zarówno stres psychiczny jak i stres fizyczny mogą przyczynić się do zachwiania poziomu kortyzolu w organizmie. Oba wymienione towarzyszą sezonowej zmianie czasu, zatem możliwe jest wystąpienie objawów, takich jak  [5] [6] [7]:

 • problemy ze snem,
 • bóle i zawroty głowy,
 • Uczucie ciężkości w czaszce,
 • Nadmierna senność,
 • Rozdrażnienie,
 • Zmęczenie,
 • Problemami z koncentracją,
 • Dezorientacja,
 • Pogorszony nastrój,
 • Osłabienie apetytu,
 • Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, m.in. biegunka i zaparcia. 

Valused Noc Plus- lek wspomagający organizm w okresowych trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym, który zaczyna działać już po 30 minutach [12]

Valused Noc Plus to lek ziołowy stosowany w okresowych problemach w zasypianiu na tle nerwowym. Jego skuteczność i wysoki profil bezpieczeństwa wynikają z kompozycji doskonale wyselekcjonowanych składników. W skład preparatu wchodzą:

 • Korzeń z kozłka lekarskiego (Valerianae officinalis radix) 154mg –  wykazuje działanie uspokajające łagodzące wzmożoną pobudliwość i stany emocjonalne. Ponadto, niweluje uczucie niepokoju i lęku. Kozłek lekarski charakteryzuje się również aktywnością rozkurczową względem mięśni gładkich przewodu pokarmowego, obwodowych naczyń krwionośnych oraz dróg moczowych. [8] [9] [10] [11]
 • Ziele męczennicy cielistej (Passiflora incarnata herba) 20mg-  działa relaksacyjnie, regulując napięcie emocjonalne. Łagodzi stany lękowe i ułatwia zasypianie. (8) (9) (10) (11)
 • Szyszka chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus) 34,75mg – wykazuje aktywność kojącą oraz łagodzącą uczucie niepokoju. Ponadto, przeciwdziała zaburzeniom ze strony przewodu pokarmowego na tle nerwowym oraz wspomaga proces zasypiania. [8] [9] [10] [11]

Valused Noc Plus charakteryzuje się kompleksową aktywnością. Preparat łagodzi napięcie nerwowe, w tym stany wywołane stresem. Produkt ułatwia i przyspiesza proces zasypiania, a ponadto poprawia jakość snu, zmniejszając ilość nocnych wybudzeń. [8] [12] [13] [14] Z uwagi na zawartość wysoce efektywnych składników aktywnych nakierowanych na okresowe trudności w zasypianiu o podłożu nerwowym, Valused Noc Plus stanowi doskonały wybór w porach szczególnie zagrażających zachwianiem równowagi zdrowotnej , do jakich należy między innymi sezonowa zmiana czasu. Wydarzenie to wiąże się zarówno ze stresem, na który eksponowany jest wówczas organizm, jak  również z pojawieniem się zaburzeń w funkcjonowaniu zegara biologicznego, czego konsekwencją bardzo często są problemy ze snem. Produkt, ułatwiając proces zasypiania i minimalizując ilość wybudzeń w ciągu nocy, stanowi doskonałe wsparcie w okresie destabilizacji codziennej egzystencji, jaka może nastąpić w wyniku zmiany czasu. [8] [12] [13] [14]

Valused Noc Plus jest lekiem roślinnym i co istotne, nie uzależnia. Zaletą składników ziołowych  również brak efektu porannej senności, jaki może wystąpić przy stosowaniu doksylaminy. Dodatkowy atut preparatu stanowią małe tabletki powlekane, które nie stwarzają problemu przy połykaniu.  Valused Noc Plus rekomendowany jest osobom dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia zmagającym się z okresowymi trudnościami z zasypianiem na tle nerwowym. Zaleca się przyjmować 2 tabletki 0,5-1 godziny przed snem.  Lek zaczyna działać już po 30 minutach. (12) Sezonowa zmiana czasu stanowi bezsprzecznie bardzo wymagający okres dla funkcjonowania człowieka. Warto zatem wspomóc organizm w tej szczególnej porze i zaopatrzyć się w godny polecenia produkt, który załagodzi niepożądane następstwa tego wydarzenia.

Bibliografia

 1. Zmiana czasu 2023. Kiedy przestawić zegarek na letni? [Online] 7 3 2023. https://www.rp.pl/kraj/art38079391-zmiana-czasu-2023-kiedy-przestawic-zegarek-na-czas-letni#:~:text=Kiedy%20jednak%20dok%C5%82adnie%20zmieni%C4%87%20czas,z%20godziny%202.00%20na%203.00..
 2. Iskra- Golec I. Czy sezonowa zmiana czasu jest zdrowa? [Online] 06 10 2021. https://swps.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/23260-czy-sezonowa-zmiana-czasu-jest-zdrowa.
 3. Bilska B., Doktór B. i Pyza E. Rytmy biologiczne i mechanizm zegara okołodobowego w mózgu- nagroda Nobla 2017. Wszechświat. 2018, Tom 119, 1-3.
 4. Culic V. i Kantermann T. Acute Myocardial Infarction and Daylight Saving Time Transitions: Is There a Risk? Clocks Sleep. 2021, Tom 25, 3.
 5. Adamczak- Ratajczak A. Rytmy okołodobowe melatoniny i kortyzolu w wybranych chorobach neurologicznych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 2014.
 6. Hadlow N. i inni. The effects of season, daylight saving and time of sunrise on serum cortisol in a large population. Chronobiology International. 31, 2014.
 7. Rokicka-Żuk A. Co dzieje się z naszym ciałem, gdy zmieniamy czas? Zobacz, jak działa na zdrowie to, że przestawiamy zegarki i jak zmniejszyć efekty zmian. Strona Zdrowia. 2022.
 8. G. Nowak: Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym. Herba Polonica, vol. 55 no 1, 2009. 
 9. Miyasaka LS et al.: Passiflora for anxiety disorder – review. The Cochrane Collaboration, 2009. 
 10. Struczyński J. Zioła na dobry sen. Panacea 2(7), kwiecień, 2004, 8-10. 
 11. Nartowska J. Kwiat Męki Pańskiej. Panacea 2(27), kwiecień-czerwiec, 2009, 6-8. . 
 12. ChPL Valused Noc Plus. 
 13. K. Shinomiya et al.: Effects of Valerian Extract on the Sleep-wake Cycle in Sleep-disturbed Rats. Acta Med. Okayama, 2005 Vol.59, No. 3, pp. 89-92. 
 14. N. Dobros: Zioła o działaniu uspokajającym i przeciwdepresyjnym. Post Fitoter 2017;18(3):215-222. 

VALUSED NOC PLUS, 154 mg + 34,75 mg + 20 mg, tabletki powlekane. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera: 154 mg wyciągu suchego wodno-alkoholowego z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka lekarskiego) (DER: 3-5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V); 34,75 mg wyciągu suchego z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu) (DER: 4-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 30% (V/V); 20 mg wyciągu suchego z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy) (DER: 4-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania: w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym; jako środek łagodzący objawy napięcia nerwowego wywołanego stresem. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat. W okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym: 2 tabletki na pół do jednej godziny przed snem. W stanach napięcia nerwowego wywołanego stresem: 2 tabletki 3 razy na dobę. Czas stosowania: jeśli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci i młodzież: Produktu Valused Noc Plus nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podanie doustne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych klinicznych w tej grupie pacjentów. Działania niepożądane: Valused Noc Plus stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha) u osób nadwrażliwych na korzeń kozłka lekarskiego. W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz zaburzenia rytmu serca po podaniu ziela męczennicy. Częstość występowania działań niepożądanych nie została określona. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 24537. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.